Oddział Kliniczny Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego pod nowym adresem


Oddział Kliniczny Hematologii wraz z Oddziałem Przeszczepiania Szpiku Kostnego został przeniesiony z ulicy Kopernika 17 do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego przy ulicy Jakubowskiego 2 w Krakowie-Prokocimiu (budynek H, poziom 5.). Wraz z nim adres zmieniły również Poradnia Hematologiczna oraz Dzienny Ośrodek Leczenia. Pacjenci będą tu mieli zdecydowanie lepszą dostępność do specjalistów.


- Jesteśmy jednym z najlepszych oddziałów w tej dziedzinie na terenie Małopolski. Nie dziwi, że liczba pacjentów, którzy pozostają pod nasza opieką, jest ogromna. W nowej siedzibie mamy do dyspozycji o 8 łóżek więcej niż w poprzedniej siedzibie - 20 tzw. przeszczepowych i 24 w oddziale oraz nowoczesną Pracownię Separacji Krwinek i Bank Komórek Krwiotwórczych. Sama poradnia przyjmuje każdego dnia od 120 do 150 pacjentów hematologicznych oraz około 30 na chemioterapię dzienną. Domeną naszej kliniki jest przede wszystkim procedura transplantacji szpiku zarówno autologicznej, jak i allogenicznej - mówi prof. Tomasz Sacha, kierownik Oddziału Klinicznego Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego.

Krakowski Ośrodek Hematologiczny powstał w 1950 roku. Stworzył go ówczesny docent Julian Aleksandrowicz. Była to pierwsza w Polsce klinika internistyczna o wyraźnym profilu hematologicznym, która stanowiła kontynuację działalności zespołu prof. Tadeusza Tempki z okresu przedwojennego. W 1958 roku przeprowadzono w niej pierwszy przeszczep szpiku pomiędzy bliźniaczymi siostrami. Zespół prof. Aleksandrowicza rozwinął wszystkie dziedziny hematologii, łącznie z nauką o anemiach, białaczkach, chłoniakach, krzepnięciu krwi jak i o chorobach immunologicznych.

Obecnie w Oddziale Klinicznym Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego prowadzona jest nowoczesna diagnostyka i leczenie zanikowych i rozrostowych chorób krwi oraz chorych z wrodzonymi i nabytymi skazami krwotocznymi. Diagnostyka pacjentów prowadzona jest na podstawie objawów klinicznych oraz w oparciu o badania laboratoryjne morfologii krwi i szpiku kostnego metodami cytoenzymatycznymi, immunofenotypowymi, cytogenetycznymi i molekularnymi. Zespół oddziału tworzą wysoce wykwalifikowani transplantolodzy, lekarze specjaliści w dziedzinie hematologii, pielęgniarki, dietetycy oraz psycholog kliniczny, a do głównych zainteresowań naukowych zespołu należy m.in. optymalizacja diagnostyki i leczenia chorych z ostrymi i przewlekłymi białaczkami. Rocznie hospitalizowanych jest tu ok. 6 tys. pacjentów. Z roku na rok rośnie liczba porad udzielanych w ramach Poradni Hematologicznej.


Data publikacji: 12.09.2023ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót