Pracownicy UJ CM uhonorowani z okazji Święta Edukacji Narodowej


14 listopada w Auditorium Maximum odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UJ zwołane z okazji Święta Edukacji Narodowej, które upamiętnia rocznicę powstania pierwszego ministerstwa oświaty w Polsce i Europie. Podczas uroczystości wysokie odznaczenia otrzymali m.in. prof. Maciej Siedlar (Srebrny Krzyż Zasługi) i prof. Andrzej Surdacki (Nagroda Pro Arte Docendi).


W tym roku Medale za Długoletnią Służbę - odznaczenia za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej - wręczono 248 pracownikom UJ i UJ CM. Medalami Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz kształcenia młodej kadry naukowej uhonorowano 35 nauczycieli akademickich.

Podczas uroczystości Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został prof. Maciej Siedlar, kierownik Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM. To ustanowione w 1923 r. wyróżnienie nadawane jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Prof. Andrzej Surdacki, kierujący II Kliniką Kardiologii, uhonorowany został Nagrodą Pro Arte Docendi przyznawaną wybitnym nauczycielom akademickim z okazji Dnia Edukacji Narodowej za wysoką jakość pracy dydaktycznej, w szczególności za: mistrzostwo w sztuce przekazywania wiedzy, doskonałe relacje i wyniki pracy ze studentami i/lub doktorantami, indywidualną pracę z wyróżniającymi się studentami i/lub doktorantami oraz kołami naukowymi oraz wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w zakresie kształcenia oraz stosowanie w praktyce innowacyjnych metod i środków dydaktycznych zgodnych ze wskazaniami nowoczesnej dydaktyki akademickiej.

Wszystkim wyróżnionym gratulacje, życzenia dalszych osiągnięć i sukcesów w twórczej pracy naukowej, badawczej, dydaktycznej oraz organizacyjnej złożyli rektor UJ prof. Jacek Popiel i prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Piotr Jedynak, którzy wraz z wicewojewodą Ryszardem Pagaczem dokonali aktu dekoracji.

Święto Edukacji Narodowej każdego roku obchodzone jest 14 października. Data nie jest przypadkowa. Jest ona upamiętnieniem rocznicy powstania z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku - pierwszego ministerstwa oświaty publicznej w Polsce i pierwszej tego typu instytucji w Europie.


Data publikacji: 15.11.2023ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót