Ponad 6,6 mln na projekty badaczek i badaczy z UJ CM


Narodowe Centrum Nauki opublikowało Wyniki konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22. Na listach rankingowych znalazło się sześcioro badaczek i badaczy, którzy otrzymali finansowanie na realizację badań podstawowych. Swoje projekty będą prowadzić na wszystkich trzech wydziałach UJ CM.


– Od początku działalności Narodowego Centrum Nauki stawialiśmy na zbudowanie kompletnej ścieżki kariery naukowej, stawiającej na samodzielność oraz rozwój badaczek i badaczy. Wielu wybitnych naukowców pracujących obecnie w Polsce to przedstawiciele tzw. pokolenia NCN – badaczy, którzy swoją drogę naukową zaczynali na przykład od PRELUDIUM, a potem rozwinęli swoje badania i dzięki wsparciu z naszych grantów mogli zbudować zespoły, które dziś prowadzą prace na najwyższym światowym poziomie – mówi Krzysztof Jóźwiak, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

Granty OPUS umożliwiają realizację kilkuletnich złożonych projektów, zbudowanie dużych zespołów naukowych, wykorzystanie wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych oraz współpracę z partnerami zagranicznymi, a to wszystko niezależnie od etapu kariery naukowej, na jakim znajduje się kierownik projektu.

PRELUDIUM to unikatowy konkurs, który umożliwia badaczom na bardzo wczesnym etapie kariery, bo jeszcze przed doktoratem, nabycie pierwszego doświadczenia w realizacji projektów badawczych trwających nawet trzy lata.

Na liście rankingowej programu OPUS 25 znaleźli się:

  • dr hab. Agnieszka Szopa (Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny) – Czy nanocząstki metali wpływają na biosyntezę bioaktywnych metabolitów roślinnych? – badania na modelu kultur in vitro gatunków z rodziny Brassicaceae o działaniu prozdrowotnym – 2 293 266 zł;
  • prof. Mateusz Hołda (Zakład Anatomii, Katedra Anatomii, Wydział Lekarski) – Identyfikacja kluczowych dysfunkcji morfologicznych, proteomicznych i genomicznych ludzkiego węzła przedsionkowo-komorowego w niewydolności serca – 3 554 000 zł.

Dzięki finansowaniu z programu PRELUDIUM swoje badania będą realizować:

  • mgr Tomasz Krawczyk (Zakład Filozofii i Bioetyki, Wydział Nauk o Zdrowiu) – Nic o nas bez nas? Etyka badań z grupami niedoreprezentowanymi na przykładzie osób głuchych – 190 686 zł;
  • mgr Laura Krumpholz (Pracownia Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki, Wydział Farmaceutyczny) – Modelowanie wypływu substancji pomocniczych na przenikanie leku przez skórę –209 960 zł;
  • mgr Patryk Pyka – Receptor serotoninowy 5-HT7 jako cel w poszukiwaniu nowych strategii leczenia zaburzeń psychicznych – 209 840 zł;
  • mgr Emilia Sługocka (Wydział Farmaceutyczny) – Poszukiwanie nowych inhibitorów kinazy IKK-β w kontekście terapii chorób o podłożu neurodegeneracyjnym w oparciu o strukturę celu molekularnego z wykorzystaniem zaawansowanych metod obliczeniowych i krystalografii makromolekularnej – 210 000 zł.

Pełne listy rankingowe dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.


Data publikacji: 23.11.2023Powrót