Kolejna nagroda dla SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych UJ CM


Podczas XI Gali  Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes” główną nagrodę w kategorii Studencki Projekt Naukowy otrzymali studenci z SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych UJ CM. Zaledwie kilka dni temu pisaliśmy o ich sukcesie w konkursie Studencki Ruch Naukowy – StRuNa, w którym otrzymali główną nagrodę w kategorii Najlepsze Koło Naukowe Roku 2023 oraz wyróżnienie za międzynarodowy projekt.


Konkurs Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes” to inicjatywa organizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej od 2013 roku. Jego celem jest m.in. promowanie aktywnych studentek i studentów oraz inicjatyw wspierających potencjał młodych ludzi. W ramach inicjatyw studenckich nagrody wybierane są w 7 kategoriach: Zdrowi na uczelni!, Studia na lepsze! Uczelnia bez granic, Pomocna dłoń, Studia bez barier, Kultura studencka i  Studencki Projekt Naukowy

W tegorocznej edycji konkursu w tej ostatniej kategorii nominowano 5 projektów, spośród których wybrano właśnie projekt SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych UJ CM zatytułowany „Wykorzystanie supramolekularnego nośnika w przeciwnowotworowej terapii celowanej”, realizowany przez studentów kierunku lekarskiego i biotechnologii pod kierunkiem dr n. med. Małgorzaty Lasoty.

W ramach projektu przeanalizowano wybrane związki, które mogą znaleźć zastosowanie w potencjalnej terapii celowanej pęcherza moczowego. Badania prowadzone były w Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ CM we współpracy z Zakładem Biochemii Fizycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ oraz Uniwersytetem Karola w Czechach w ramach ministerialnego programu SKN Tworzą Innowacje. Projekt cechowała: innowacyjność (wykorzystanie nośnika i inhibitorów kinaz tyrozynowych), internacjonalizacja (realizacja we współpracy z partnerem zagranicznym  – studenci mogli wyjechać do ośrodka naukowego w Pradze i wykonać tam część zaplanowanych zadań badawczych),  interdyscyplinarność (zadania badawcze z pogranicza wielu dyscyplin i dziedzin nauki), integracja (badania w wielu wiodących, ośrodkach naukowych).

Realizacja projektu pozwoliła na podniesienie kompetencji badawczych studentów, przygotowanie wystąpień prezentowanych zarówno na konferencjach krajowych, jak i międzynarodowych oraz otrzymanie wielu nagród i wyróżnień za prezentowane prace.

– Ta, jak i poprzednie nagrody, to dla nas ogromne wyróżnienie i dowód na to, że nasza pasja i zaangażowanie w pracę badawczą dotyczącą wykorzystania innowacyjnych związków w przeciwnowotworowej terapii celowanej są docenianie na arenie ogólnopolskiej – mówi dr Małgorzata Lasota, opiekunka SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych. – Otrzymanie tak prestiżowego wyróżnienia stanowi dla nas dodatkową motywację do realizacji kolejnych projektów. Bardzo dziękujemy za nominację i każdy oddany głos na nasz zespół.

Nagrodę w imieniu SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych podczas uroczystej gali odebrał Ryszard Feret, przewodniczący Rady Samorządu Studentów UJ CM.

 

SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych UJ CM najlepszym kołem naukowym w Polsce >>> więcej

 

Fot. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Data publikacji: 27.11.2023Powrót