Blisko 300 mln zł na rozbudowę Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie


27 listopada odbyło się spotkanie dyrektora USDK prof. Wojciecha Cyrula z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcinem Martyniakiem, podczas którego podpisana została opiewająca na kwotę 298 864 453 zł umowa, dzięki której ruszy realizacja programu "Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie". Szpital znalazł się w gronie 14 zwycięskich placówek, które przystąpiły w zeszłym roku do konkursu na projekty wspomagające rozwój pediatrii w Polsce.


Celem projektu zgłoszonego do finansowania przez Fundusz Medyczny jest stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych przez rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury oraz dostosowanie istniejących obiektów USDK do wymogów lecznictwa, przepisów sanitarnych, budowlanych i przeciwpożarowych. Przebudowa obejmie: remont budynku Centrum Ambulatoryjnego Leczenia Dzieci, budowę Centralnego Laboratorium, utworzenie kompleksowego Centrum Perinatologicznego, budowę Uniwersyteckiego Centrum Pediatrycznego, przebudowę dróg, placów, chodników oraz budowę wielopoziomowego parkingu podziemnego. Program inwestycyjny uwzględnia także doposażenie szpitala w niezbędny sprzęt do świadczenia usług medycznych, laboratoryjno-diagnostycznych, czego efektem będzie podniesienie poziomu jakości świadczonych usług medycznych i obsługi pacjentów.

W spotkaniu udział wzięli również posłanka Małgorzata Wassermann oraz prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki.

Fundusz Medyczny powstał z inicjatywy prezydenta RP we współpracy z ministrem zdrowia.

 

Fot. archiwum USD
Data publikacji: 28.11.2023Powrót