Ponad 400 tys. euro z programu HORIZON Europe dla projektu realizowanego w UJ CM


Komisja Europejska przyznała prawie 7,5 miliona euro (w tym 403 tys. euro dla UJ CM) na realizację międzynarodowego projektu naukowo-badawczego In-Touch finansowanego z programu HORIZON Europe. Kierownikiem polskiego zespołu jest prof. Katarzyna Szczerbińska z Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem na Wydziale Lekarskim UJ CM.


Zastosowanie opieki paliatywnej w celu poprawy jakości życia osób z zaawansowanym otępieniem w domach opieki (Implementation of a palliative care iNtervention To imprOve comfort and QUality of Life of people with advanced dementia in Care Homes) to pełna nazwa projektu, którego koordynatorem jest dr Nicola Cornally z University College Cork w Irlandii.

Celem projektu jest ocena skuteczności jednej z form niefarmakologicznego wsparcia osób z zaawansowanym otępieniem (zespół objawów w przebiegu zmian zwyrodnieniowych mózgu, na które nie ma obecnie skutecznych form leczenia przyczynowego), które zmierzają do poprawy jakości ich życia.

Innowacyjna interwencja In-Touch łączy w sobie opiekę realizowaną w myśl koncepcji:

  • Namaste Care – która według badań może być skuteczną formą terapii i przyczyniać się do poprawy nastroju, wpływa pozytywnie na relacje między opiekunem a chorym, ułatwia zaangażowanie w interakcje, zwiększa poziom energii, poprawia jakość życia oraz daje możliwość zmniejszenia dawek leków antypsychotycznych,
  • z Comfort Care – czyli planowaniem opieki w związku z przyszłymi potrzebami chorego w zakresie opieki paliatywnej. Interwencja zostanie dostosowana do warunków panujących w różnych krajach i będzie uwzględniać kontekst kulturowy, etyczny oraz efektywność kosztową.

Konsorcjum przeprowadzi ogólnoeuropejskie, randomizowane, badanie w 56 domach opieki w 7 krajach, aby określić wpływ interwencji In-Touch na komfort, zaangażowanie społeczne i jakość życia chorych z otępieniem w ostatniej fazie ich życia. W Polsce interwencja będzie testowana w 4 domach opieki względem 4 placówek kontrolnych.

Głównym efektem projektu, który zakończy się 31 grudnia 2028 roku, będzie opracowanie innowacyjnego modelu opieki nad osobami z głębokim otępieniem, który pozwoli na poprawę jakości życia chorych i ich opiekunów oraz zmniejszenie kosztów opieki nad nimi.

Projekt In-Touch promuje:

  • poprawę komfortu i jakości życia osób z zaawansowanym otępieniem przebywających w domach opieki,
  • rozwój proaktywnego podejścia personelu do opieki paliatywnej nad chorymi z otępieniem,
  • wspieranie współpracy rodzina-personel w podejmowaniu decyzji dotyczących bieżącej i planowanej opieki nad chorym,
  • kulturę pozytywnych interakcji pomiędzy personelem, mieszkańcami domów opieki i ich rodzinami.

Więcej informacji na stronie: cordis.europa.eu


Data publikacji: 1.02.2024Powrót