Nagroda główna w konkursie dla młodych innowatorów dla doktoranta z Wydziału Farmaceutycznego


Marcin Jakubiec z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM jest jednym z pięciu młodych innowatorów, którzy zdobyli główne nagrody w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca. Jury uhonorowało go za modyfikowane pochodne aminokwasowe do leczenia chorób o podłożu neurologicznym oraz wybranych zaburzeń psychiatrycznych, które opracowano w zespole prof. Krzysztof Kamińskiego z Katedry Chemii Farmaceutycznej UJ CM.


Konkurs Student-Wynalazca organizowany jest przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 r. Jego celem jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim i zachęcanie studentów do tworzenia i rozwoju gospodarki opartej na innowacjach. Adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

W 14. edycji konkursu nadesłano 123 rozwiązania opracowane przez 247 twórców z 21 uczelni z całej Polski. Jury przyznało pięć równorzędnych nagród głównych.

Pierwszą z nich otrzymał zespół, w składzie którego znaleźli się naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM: Marcin Jakubiec, prof. Krzysztof Kamiński, dr Michał Abram (Katedra Chemii Farmaceutycznej), dr hab. Anna Rapacz, dr Szczepan Mogilski (Katedra Farmakodynamiki), dr hab. Gniewomir Latacz (Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych) oraz prof. Marta Struga (Katedra i Zakład Biochemii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego). Zwycięzcy pojadą do Genewy na Międzynarodową Wystawę Wynalazków 2024, gdzie będą prezentować i promować swoje rozwiązania. Wezmą też udział w Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków.

Kolejne nagrody główne trafiły do zespołów z Politechniki Krakowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki Warszawskiej.

Przyznano także wyróżnienia w postaci nagród specjalnych. Pełna lista laureatów na stronie Politechniki Świętokrzyskiej.

 


Data publikacji: 12.02.2024Powrót