Prof. Jacek Kołcz odebrał akt nominacyjny w Pałacu Prezydenckim


15 lutego 2024 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 58 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych znalazł się prof. Jacek Kołcz z Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej USD w Prokocimiu.


Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Rady Doskonałości Naukowej. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

 

Fot. Marek Borawski/KPRP


Data publikacji: 19.02.2024Powrót