Program walki z gruźlicą w Małopolsce - międzynarodowe spotkanie ekspertów


19 lutego 2024 r. w Collegium Nowodworskiego odbyło się spotkanie ekspertów, m.in. Światowej Organizacji Zdrowia, UJ CM i władz miasta, podczas którego dyskutowano nad wstępnymi założeniami strategii i programu pilotażowego mającego na celu wczesne wykrywanie i leczenie chorych zakażonych antybiotykooporną formą gruźlicy.


Gruźlica to jeden najgroźniejszych zabójców zakaźnych na świecie. W 2021 r. (ostatnie kompletne dane) na świecie na gruźlicę zachorowało, zgodnie z szacunkami Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) 10,6 mln osób: 6 mln mężczyzn, 3,4 mln kobiet i 1,2 mln dzieci. Liczba zachorowań wykrytych i wpisanych do raportów była znacznie mniejsza – 6,4 mln. Istnieje przypuszczenie, że u 3 mln osób gruźlica nie została zdiagnozowana i nie była leczona. Co warte podkreślenia, liczba chorych na trudną do wyleczenia gruźlicę wywołaną przez prątki oporne na dwa najsilniejsze leki przeciwprątkowe wynosiła w 2021 roku 450 tys. (źródło: www.gov.pl)

Podczas spotkania ekspertów w Collegium Nowodworskiego rozmawiano na temat opieki nad osobami po przejściu COVID-19 w zakresach pulmonologicznych, rehabilitacji pulmonologicznej oraz ogólnoustrojowej. W dyskusji poruszono też kwestie organizacji naukowo-merytorycznej projektu Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowej Organizacji Zdrowia „Stop gruźlicy – globalna reakcja na globalną epidemię” w celu opracowania i realizacji programu pilotażowego – wspólnie z WHO – dla województwa małopolskiego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia: Tatiana Makarevich (Refugee Health Response Project Coordinator), prof. Dominik Zenner (Clinical Reader in Infectious Disease Epidemiology), Andrei Dadu (Regional Office for Europe), Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum: prof. Jolanta Pytko-Polończyk, prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, prof. Christoph Sowada, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. studenckich, prof. Roman Nowobilski, kierownik Zakładu Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych Wydziału Nauk o Zdrowiu, dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie: prof. Lucyna Mastalerz, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc (Oddział Kliniczny Pulmonologii, Alergologii i Chorób Wewnętrznych) i prof. Aleksander Garlicki, konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Tropikalnych, Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji W Jaroszowcu: dyrektor placówki Krzysztof Grzesik oraz Ewa Gęgotek, pełnomocnik ds. sytuacji epidemiologicznych, jakości i akredytacji oraz Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa i Arkadiusz Tomasiak, członek zarządu Fundacji im. Brata Alberta.


Data publikacji: 20.02.2024ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót