Kolejne sukcesy studentów SKN pod opieką dr Małgorzaty Lasoty


Dla dwóch członków SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych UJ CM marzec okazał się bardzo udany - Adam Kozik zajął III miejsce w sesji ustnej „Farmacja i Nowe Technologie Biomedyczne” podczas XV Ogólnopolskiej Konferencji Postępy w Badaniach Biomedycznych, a Daniel Jankowski, otrzymał stypendium ministra nauki za znaczące osiągnięcia naukowe oraz stypendium Fulbrighta, dzięki któremu wyjedzie na staż do Chicago.


Adam Kozik jest studentem III roku kierunku lekarskiego. Podczas konferencji, która odbyła się w pierwszych dniach marca w Warszawie, przedstawił pracę „Perspektywy zastosowania imatinibu i jego kompleksu z nośnikiem supramolekularnym w potencjalnej farmakoterapii celowanej nowotworu pęcherza moczowego”. Została ona nie tylko nagrodzona, ale również wzbudziła ogromne zainteresowanie naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zwrócili się do opiekunki koła, dr. Małgorzaty Lasoty, z propozycją nawiązania współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

– Nasze badania mają charakter interdyscyplinarny, więc tego typu współpraca jest dla nas bardzo cenna. Dzięki współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym będziemy mogli nie tylko poszerzyć swój warsztat badawczy, ale także dokładniej poznać charakter oddziaływań badanych przez nas związków, które mogą zostać wykorzystane w potencjalnej terapii celowanej – podkreśla dr Lasota.

Badania przedstawione w pracy Adama Kozika finansowane były ze środków Narodowego Centrum Nauki i powstały pod kierunkiem merytorycznym dr n. med. Małgorzaty Lasoty, opiekuna SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych UJ CM.

W ostatnim tygodniu marca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę wyniki konkursu o stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024 za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Wśród wyróżnionych znalazł się Daniel Jankowski, student V roku biotechnologii molekularnej, aktywny członek SKN TCIUS UJ CM. Dodatkowo Jankowski otrzymał stypendium Fulbrighta, dzięki któremu wyjedzie na staż do ośrodka naukowego w Chicago.

– Jestem przekonany, że do moich ostatnich sukcesów w znaczący sposób przyczyniła się praca w SKN TCIUS UJCM. Udział w tak wielu projektach, pobyty na międzynarodowych stażach badawczych i konferencjach naukowych nie byłyby możliwe, gdyby nie współpraca z dr Lasotą i okazywane przez nią wsparcie – podkreśla Jankowski.

Więcej o działalności SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych można przeczytać w najnowszym numerze Alma Mater.
Data publikacji: 28.03.2024Powrót