Studia podyplomowe poświęcone suplementom diety w ofercie UJ CM


Skuteczność i bezpieczeństwo składników suplementów diety i żywności wzbogaconej to nowe studia podyplomowe na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM. W trakcie 2 semestrów uczestnicy zapoznają się m.in. z podstawowymi definicjami, regulacjami prawnymi rejestracji i wprowadzania do obrotu omawianych produktów czy procedurami kontroli jakości i sposobami jej weryfikacji. Rekrutacja rozpocznie się 22 kwietnia br., a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.


Suplementy diety stały się dla wielu z nas nieodłącznym elementem codziennego życia. Są stosowane we wspomaganiu leczenia wielu chorób, jednak wprowadzane na własną rękę mogą stanowić pewne zagrożenie. Związane jest to nie tylko z obecnością w nich składników aktywnych biologicznie, których zawartość nie podlega kontroli, ale również z często zaniedbywanym problemem interakcji pomiędzy nimi a lekami, stosowanymi przez pacjentów. Wszechobecne reklamy oraz powszechna dostępność do suplementów diety wprowadzają konsumentów w przeświadczenie o bezpieczeństwie oraz skuteczności tych produktów. O ile w przypadku suplementów zawierających składniki mineralne czy witaminy można mówić o uzasadnionej suplementacji, o tyle obecność w takich preparatach składników pochodzenia roślinnego powinno skłonić do zadania pytań o sensowność, potrzebę i efektywność ich stosowania.

Wobec wszechogarniającego nas zalewu informacji z tego tematu, często niepotwierdzonych naukowo, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników ochrony zdrowia zainteresowanych wyjaśnieniem tych pytań i wątpliwości. Dwusemestralne studia podyplomowe Skuteczność i bezpieczeństwo składników suplementów diety i żywności wzbogaconej poprowadzą eksperci i praktycy z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM.

- Na zajęciach kładziemy nacisk na przekazywanie wiedzy praktycznej, opartej o dowody naukowe i wyniki badań klinicznych, ale także podpowiadamy, jakie preparaty są godne uwagi specjalistów i mogą być pomocne dla konsumentów. Wskazujemy istotne problemy i ewentualne zagrożenia oraz uczymy, jak wykryć i rozwiązywać problemy dotyczące interakcji suplementów diety z lekami. Mówimy też o nowych trendach w żywieniu, m.in. żywności wzbogaconej, gdyż często odpowiednia dieta będzie wystarczającym narzędziem dla poprawy kondycji naszych pacjentów - mówi dr hab. Paweł Paśko, kierownik studiów.

I dodaje: - Zajęcia mają charakter interdyscyplinarnych wykładów, seminariów i warsztatów, prowadzonych w miłej atmosferze, często w formie dyskusji z uczestnikami. Takich studiów jeszcze dotąd nie było. Tu specjaliści z różnych dziedzin przedstawią informacje wzajemnie się uzupełniające, stanowiące kompleksowe podejście do tego złożonego i aktualnego tematu.

Szczegółowe informacje o studiach są dostępne na stronie Ośrodka ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM.


Data publikacji: 9.04.2024Powrót