Granty NCN na projekty naukowców UJ CM


Narodowe Centrum Nauki opublikowało listy rankingowe konkursów OPUS 26 i SONATA 19. Na listach rankingowych znalazło się 6 projektów naukowców z UJ CM, w tym 5 z nich na listach rezerwowych. Zwiększenie liczby grantów było możliwe dzięki podwyższeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego budżetu NCN o 200 mln złotych.


Uchwałę o możliwości tworzenia list rezerwowych w konkursach OPUS 26 i SONATA 19 Rada NCN przyjęła 8 kwietnia. Listy rezerwowe były tworzone przez ekspertów na 2. etapie oceny. Dzięki przyznaniu Narodowemu Centrum Nauki przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dodatkowych 200 milionów złotych oraz zatwierdzeniu na początku maja zmiany planu rzeczowo-finansowego, Rada NCN zdecydowała o zwiększeniu budżetów konkursów OPUS 26 i SONATA 19. To pozwoliło na sfinansowanie wszystkich projektów znajdujących się na listach rezerwowych.

W konkursie OPUS, skierowanym do szerokiego grona odbiorców, wnioski mogą składać naukowcy posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną (opublikowaną lub przyjętą do druku) pracę naukową, bez ograniczeń ze względu na doświadczenie w prowadzeniu badań oraz niezależnie od posiadanego stopnia czy tytułu naukowego. Wnioski mogą obejmować krajowe projekty badawcze, jak również projekty z udziałem partnerów zagranicznych lub z wykorzystaniem przez polskie zespoły międzynarodowych urządzeń badawczych. Podobnie jak w innych edycjach tego konkursu ogłaszanych co roku jesienią, w OPUS 26 można było składać dodatkowo wnioski o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, LAP) w programie Weave. W ramach tej ścieżki naukowcy mogli zaplanować projekt badawczy we współpracy z zespołami z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga lub Belgii - Flandrii, które występowały równolegle o środki na realizację tych projektów do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave.

Projekty naukowców UJ CM rekomendowane do finansowania w konkursie OPUS 26 z listy rezerwowej:

  • dr hab. Joanna Natorska, prof. UJ (Wydział Lekarski) - "Flozyny jako potencjalne inhibitory progresji stenozy aortalnej u pacjentów z towarzyszącą cukrzycą typu 2: wpływ na wapnienie i remodeling zastawki w badaniu nierandomizowanym" - 1 555 600 zł,
  • prof. Jadwiga Handzlik (Wydział Farmaceutyczny) - "Pierwsze w swojej klasie dualne modulatory kinaz nekroptozy i receptora 5-HT6 jako nowatorskie podejście w opracowaniu skutecznej terapii chorób neurodegeneracyjnych z defektem kognitywnym" - 3 088 400 zł,

Konkurs SONATA 19 – skierowany do badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem – ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań.

Na liście projektów rekomendowanych do finansowania w konkursie SONATA 19 znalazł sie projekt dr. Piotra Szczepaniak (Wydział Lekarski) - "Dysfunkcja naczyń krwionośnych po chemioterapii neoadjuwantowej raka gruczołu sutkowego. Znaczenie stanu menopauzalnego i estrogenów" - 1 996 246 zł,

Projekty naukowców UJ CM rekomendowane do finansowania z listy rezerwowej:

  • dr Joanna Szaleniec (Wydział Lekarski) - "Mikrobiom zatok przynosowych - dynamika czasowa i zmiany spowodowane przez selektywną presję antybiotykową" - 1 901 858 zł,
  • dr Gabriela Wyszogrodzka-Gaweł (Wydział Farmaceutyczny) - "Zastosowanie superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza (SPION) we wziewnych układach teranostycznych zawierających leki przeciwgrzybicze" - 3 152 400 zł,
  • dr Artur Świerczek (Wydział Farmaceutyczny) - "Selektywne hamowanie kinaz Janusowych w leczeniu autoimmunologicznego zapalenia wątroby: Translacyjne modelowanie PK/PD od poziomu molekularnego do populacyjnego" - 1 507 180 zł,

Listy rankingowe wraz z opisami popularnonaukowymi projektów, które otrzymały finansowanie w konkursach OPUS 26 i SONATA 19, są dostępne na stronie ncn.gov.pl.


Data publikacji: 24.05.2024Powrót