Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej [ONLINE]


Data: 23-24.10.2020
Miejsce: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Organizator: Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia USD, Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie ”O ZDROWIE DZIECKA”
Szczegółowe informacje: https://szpitalzdrowia.pl/dni-gastroenterologii-dzieciecej/

Wiodącym tematem konferencji będą metody obrazowania, leczenia, w tym biologicznego i żywieniowego oraz chirurgicznego nieswoistych zapaleń jelit, ze szczególnych uwzględnieniem choroby Leśniowskiego-Crohna. W programie przewidziane są warsztaty żywieniowe, ultrasonograficzne i endoskopowe. W drugim dniu spotkania przedstawione zostaną transmisje zabiegów endoskopowych z prezentacją przypadków. Tematy minisympozjów dotyczyć będą standardów postępowania endoskopowego w stanach nagłych, endoskopii zabiegowej (polipektomia, POEM, EsD, EMR) oraz roli endoskopii w nieswoistych zapaleniach jelit.

Konferencja kierowana jest do wszystkich lekarzy zainteresowanych chorobami przewodu pokarmowego u dzieci, na którą zapraszani są eksperci w zakresie gastrologii, leczenia żywieniowego, badań obrazowych i endoskopii z całego kraju, co gwarantuje wyjątkowy poziom merytoryczny konferencji.

Wydarzenie zostało objęte patronatem prorektora UJ ds. CM prof. Tomasza Grodzickiego.
Dodaj do kalendarza Google

Powrót