Wyzwania opieki formalnej i nieformalnej - seminarium


Data: 28.02.2020
Czas: 10:00
Miejsce: ul. Mikołaja Kopernika 7A
Organizator: Zakład Socjologii Medycyny UJ CM, międzynarodowa sieć badawcza Research Unit on Everyday Bioethics and Ethics of Science (RUEBES)

Spotkanie badaczy problematyki związanej z opieką nad osobami zależnymi ma stać się okazją do przedyskutowania często pomijanych w dyskursie publicznym dylematów etycznych, z jakimi mierzą się opiekunowie. W trakcie seminarium uczestnicy zostaną zaproszeni do zaprezentowania w formie krótkich wystąpień (15-20 minut) prowadzonych badań, w tym zdiagnozowanych wyzwań etycznych związanych z pełnieniem roli opiekuna. Dylematy naświetlone przez uczestników będą przedmiotem panelu dyskusyjnego prowadzonego z udziałem uczestników seminarium i eksperta z obszaru bioetyki - dr hab. Marcina Waligóry, prof. UJ.

Spotkanie organizowane jest w ramach serii interdyscyplinarnych wydarzeń naukowych "Bioethics in Action Seminar" (BiASs) odbywających się na pięciu europejskich uczelniach. W ostatnich miesiącach seminaria z serii BiASs zostały zorganizowane na uniwersytetach w Ferrarze, Lizbonie, Bordeaux i Florencji. Wydarzenia w pięciu ośrodkach, w tym w Krakowie, dedykowane są promocji badań młodych badaczek i badaczy i poświęcone dyskusji tematu „Wolność i opieka zdrowotna. Przekształcanie relacji władzy i wiedzy” z różnych perspektyw.

Zgłoszenia i abstrakty (do 500 słów) można wysyłac na na adres: seminarium.biass@gmail.com do 8 lutego 2020.

Udział dla młodych badaczek i badaczy jest bezpłatny.
Dodaj do kalendarza Google

Powrót