WEBINARIUM: Zdrowie publiczne w kontekście zdrowego odżywania oraz dostępności do farmakoterapii


Data: 13.04.2021
Organizator: Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM, Zakład Badań nad Żywieniem i Lekami WNZ UJ CM
Szczegółowe informacje: https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/30izp/

Webinarium Zakładu Badań nad Żywieniem i Lekami WNZ UJ CM zostanie podzielone na dwa bloki tematyczne, w ramach, których przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące żywienia i żywności oraz racjonalnej farmakoterapii.  

W części dedykowanej tematyce żywienia poruszone zostaną tematy dotyczące diety wegetariańskiej i wegańskiej w kontekście argumentów za i przeciw. Przybliżymy zagadnienia dotyczące relacji występujących między żywieniem a lekami; składniki diety mogą mieć istotny wpływ na farmakoterapię, ale i farmakoterapia może mieć wpływ na odżywianie się pacjentów. Zaprezentowana zostanie także problematyka odwodnienia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych. Omówimy znaczenie aktywności fizycznej w zachowaniu dobrego zdrowia, jak również znaczenie regularnej aktywności ruchowej w utrzymaniu sprawności fizycznej i umysłowej, w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych, w zmniejszeniu liczby przedwczesnych zgonów i poprawie sprawności funkcjonalnej, a przez to jakości życia kolejnych pokoleń, rekomendacje WHO dotyczące aktywności fizycznej różnych grup ludności oraz wyniki badań oceniających poziom aktywności fizycznej Polaków.

W bloku tematyki dedykowanej racjonalnej terapii zwrócimy uwagę na nowy obszar systemowych zagadnień w ochronie zdrowia związanych z Oceną Technologii Medycznych (HTA). Wyjaśnimy, na czym polega HTA, jakie jest jej praktyczne zastosowanie oraz zwrócimy uwagę na zapotrzebowanie na rynku pracy w kompetencje z zakresu HTA. Przedstawione zostaną również najciekawsze aspekty dotyczące refundacji oraz dostępu dla pacjentów do nowoczesnych, ale i kosztownych leków sierocych w terapii chorób określanych mianem rzadkich. 

Webinarium jest elementem programu Jubileuszu XXX-lecia Szkoły/Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM.

Wydarzenie jest objęte patronatem prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. Tomasza Grodzickiego.
Dodaj do kalendarza Google

Powrót