WEBINARIUM: Kompetencje zdrowotne, Internet i presja komercyjna jako nowe determinanty zdrowia


Data: 29.06.2021
Organizator: Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM, Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia WNZ UJ CM
Szczegółowe informacje: https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/30izp/

Webinarium zostanie poświęcone prezentacji czynników uznanych w ostatnich latach za nowe determinanty zdrowia. Kompetencje zdrowotne mają niezwykle istotne znaczenie dla podejmowania decyzji dotyczących zdrowia oraz radzenia sobie w razie zachorowania.

Pandemia COVID-19 pokazała, że dostęp do Internetu i korzystanie z systemów e-zdrowia może być niezbędnym elementem zapewnienia opieki medycznej w czasie wyzwań epidemicznych. Wreszcie, coraz lepiej rozumiemy, że presja marketingowa wywierana na współczesne społeczeństwa, a szczególnie dzieci i młodzież, przez producentów wysoko przetworzonej żywności i innych produktów o niekorzystnym oddziaływaniu na zdrowie, może prowadzić do zwiększonej zapadalności na choroby cywilizacyjne. 

Webinarium jest elementem programu Jubileuszu XXX-lecia Szkoły/Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM.

Wydarzenie jest objęte patronatem prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. Tomasza Grodzickiego.
Dodaj do kalendarza Google

Powrót