VIII Sympozjum "Postępy w leczeniu bólu" [ONLINE]


Data: 18.10-27.11.2021
Organizator: Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Zakład Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM, Poradnia Leczenia Bólu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Medycyna Praktyczna
Szczegółowe informacje: https://www.mp.pl/postepy-bol-2021/265465,postepy-w-leczeniu-bolu-2021

Celem sympozjum jest prezentacja nowości w zakresie diagnostyki i leczenia bólu. Podobnie jak w latach ubiegłych, udział w sympozjum wezmą wybitni polscy i zagraniczni specjaliści zainteresowani medycyną bólu.

Zakres tematyczny sympozjum:

  • Co nowego w naukach podstawowych
  • Nowości w farmakoterapii bólu,
  • Aktualne podejście do stosowania kannabinoidów i opioidów u pacjentów z bólem
  • Leczenie bólu w szczególnych grupach pacjentów
  • Integracyjna medycyna bólu
  • Leczenie bólu ostrego/pourazowego
  • Ból u chorych na nowotwory
  • Leczenie chorych z bólem neuropatycznym
  • Pacjenci z bólami głowy

 Ze względu na sytuację epidemiologiczną sympozjum odbędzie się w wersji online.
Dodaj do kalendarza Google

Powrót