Oblicza Kariery UJ CM 2022


Data: 30.05-04.06
Szczegółowe informacje: https://obliczakariery.cm.uj.edu.pl/

Co zrobić, aby praca nie była przykrym obowiązkiem, ale pasją? Aby stwarzała możliwości rozwoju i pozwalała realizować cele?
Jak co roku, spotkania, które odbędą się w ramach OK będą inspirujące i pomogą w podjęciu dobrych decyzji związanych z zawodową przyszłością.
OK 2022 odbędą się w formie hybrydowej - online i stacjonarnie.

Celem organizowania Oblicz Kariery jest przybliżenie studentom, doktorantom oraz absolwentom UJ CM idei świadomego kształtowania swojej ścieżki zawodowej poprzez prezentację licznych możliwości: od staży podyplomowych, poprzez kursy specjalistyczne oraz studia podyplomowe, zatrudnienie w placówkach medycznych, do stworzenia biznesplanu i otwarcia własnej firmy.


Dodaj do kalendarza Google

Powrót