30. Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych


Data: 01-04.06.2022
Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33, Kraków
Organizator: Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
Szczegółowe informacje: www.imsc.cm-uj.krakow.pl oraz https://www.facebook.com/imsc.krakow/?ref=page_internal

Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych (International Medical Students' Conference Cracow) to prestiżowe wydarzenie na akademickiej mapie zarówno Polski, jak i Europy. Co roku bierze w niej udział ponad 700 studentek i studentów. W trakcie wydarzenia prezentowanych jest kilkaset prac naukowych. 
W ramach IMSC przeprowadzane są innowacyjne warsztaty, inspirujące wykłady oraz sesje naukowe, dzięki którym młodzi naukowcy uzyskują niepowtarzalną możliwość przedstawienia wyników swoich badań oraz rywalizacji przed komisjami złożonymi z najlepszych akademików naszego kraju.

Konferencja odbywa się pod patronatem naukowym prorektora UJ ds. CM prof. Tomasza Grodzickiego.
Dodaj do kalendarza Google

Powrót