Barometr Satysfakcji Studenckiej 2022


Data: 12.04.-11.07.2022
Organizator: Biuro Doskonalenia Kompetencji UJ
jakosc@uj.edu.pl

Celem Barometru jest poznanie opinii osób kształcących się w Uniwersytecie Jagiellońskim na temat różnych aspektów studiowania. Zebrane dane pozwolą na rozpoznanie trudności, z jakimi borykają się osoby studiujące na UJ, zidentyfikowanie kwestii wymagających zmiany i podniesienie jakości kształcenia.

Badanie obejmuje aspekty, tj. zdalne nauczanie, ocena jednostki i oferty dydaktycznej, funkcjonowanie procedur administracyjnych oraz funkcjonowanie bibliotek i jednostek międzywydziałowych. Realizowane jest raz w roku akademickim i odbywa się za pośrednictwem ankiety elektronicznej.

Zaproszenie do udziału w badaniu otrzymują drogą mailową wszyscy studiujący na naszej uczelni. Ankieta ma charakter poufny, a zgromadzone dane będą przekazane władzom UJ i jednostek oraz zostaną zaprezentowane w raporcie. Podsumowanie z badania ubiegłorocznego znajduje się na stronie jakość.uj.edu.pl.
Dodaj do kalendarza Google

Powrót