Otwarty UJ CM. Potencjał Portalu Zarządzania Wiedzą UJ CM - konferencja


Data: 24.06.2022
Czas: 9:00-14:00
Miejsce: Biblioteka Medyczna UJ CM/on line
Organizator: Biblioteka Medyczna UJ CM
Szczegółowe informacje: http://otwarty.cm-uj.krakow.pl/konferencja/

Celem spotkania jest podsumowanie realizacji projektu „Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej”.

Konferencja podzielona jest na dwie sesje, w tym panel dyskusyjny z udziałem naukowców, wydawców, ekspertów w dziedzinie polityki naukowej, informatyków i bibliotekarzy.

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej – stacjonarnie w siedzibie Biblioteki Medycznej UJ CM (zaproszeni goście) oraz on-line za pomocą specjalnej platformy streamingowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zarejestrowane otrzymają linki do poszczególnych sesji drogą mailową najpóźniej na dzień przed terminem wydarzenia.

REJESTRACJA

 

PROGRAM

Sesja I – prezentacje

Celem sesji jest przedstawienie działań podjętych w ramach realizacji projektu „Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej” oraz zaprezentowanie podobnych projektów, które realizowane są w kraju. Ze szczególnym uwzględnieniem poruszona zostanie idea Open Access oraz kwestia wykorzystania roli systemów CRIS w zarządzaniu wiedzą w jednostkach naukowych.

Część 1. Narzędzia do zarządzania informacją i wiedzą w polskich uczelniach medycznych

 • Pokaz filmu promocyjnego o realizowanym projekcie
 • Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym UJ CM jako moduł Polskiej Platformy Medycznej: osiągnięcia i wyzwania – Małgorzata Matera/Szymon Kubik (Biblioteka Medyczna UJ CM)
 • Polska Platforma Medyczna: międzyośrodkowa współpraca przy budowie systemu typu CRIS i dziedzinowego repozytorium – dyr. Renata Sławińska (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Biblioteka Główna – Lider partnerskiego projektu)
 • System PublicUM jako narzędzie zarządcze w Uczelni z perspektywy roku po zakończeniu projektu InterScienceCloud – dyr. Witold Kozakiewicz (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Informacyjno-Biblioteczne)
 • Dyskusja

Część 2. Otwarta Nauka, Otwarte Systemy, Otwarta Głowa

 • System Omega-PSIR: CRIS zorientowany na naukowca, a CRIS ponadinstytucjonalny. UJ CM w kontekście Polskiej Platformy Medycznej – dr Jakub Koperwas (SAGES)
 • Wyniki i omówienie prowadzonych analiz w aspekcie Open Access w UJ CM – Agnieszka Płachta/Beata Jakubczyk/Grzegorz Zając (Biblioteka Medyczna UJ CM)
 • Infrastruktura otwartego dostępu do nauki z perspektywy Uczelnianego Koordynatora ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych na UJ – dr Leszek Szafrański (Biblioteka Jagiellońska)
 • Dane Web of Science oraz integracja metadanych z lokalnymi systemami typu CRIS – Radek Budzichowski/Marcin Kapczyński (Clarivate)
 • Dyskusja

 

Sesja II – Panel dyskusyjny

Celem panelu dyskusyjnego jest ukazanie zalet i wad, szans i zagrożeń oraz przyszłości publikowania w otwartym dostępie. Poruszana tematyka przedstawiona zostanie z kilku perspektyw: zarówno naukowców prowadzących działalność badawczą w Uniwersytecie, jak i portali medycznych i wydawnictw naukowych oraz agencji grantowych i ekspertów w dziedzinie polityki naukowej, a także twórców nowoczesnych narzędzi do zarządzania wiedzą. Panel poświęcony będzie zarówno publikowaniu prac naukowych w otwartym dostępie, jak i rozwijającej się tematyce danych badawczych i kształtowaniu się nowego zawodu – data stewarda.

Zaproszenie do udziału w dyskusji przyjęli:

 • prof. Marek Sanak – pełnomocnik prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej Wydziału Lekarskiego UJ CM;
 • dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ – prodziekan ds. rozwoju naukowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM, przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu, Zakład Filozofii i Bioetyki w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM;
 • prof. Grzegorz Gajos – prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM ds. rozwoju i badań naukowych, Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Instytut Kardiologii UJ CM, redaktor prowadzący (Executive Editor) Polish Archives of Internal Medicine;
 • prof. Henryk Rybiński – współtwórca systemu OMEGA-PSIR, Instytut Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska;
 • lek. med. Wiesław Latuszek-Łukasiewicz – prezes zarządu Wydawnictwa Medycyna Praktyczna;
 • dr Wojciech Dołkowski – prezes serwisu MedTube portal medyczny: filmy i wiedza dla profesjonalistów;
 • prof. Zbigniew Błocki – dyrektor Narodowego Centrum Nauki; Katedra Analizy Matematycznej w Instytucie Matematyki, Wydział Matematyki i Informatyki UJ;
 • dr Maria Pawłowska – dyrektorka ds. współpracy międzynarodowej, VISNEA: usługi dla środowisk naukowych oraz działów B+R podmiotów gospodarczych.

Podczaskonferencji prezentowane będą również nagrane i sfilmowane krótkie wypowiedzi osób z UJ CM, które zechciały wziąć udział w akcji promującej realizowany projekt, m.in.:

 • prof. Marcin Kołaczkowski, prodziekan ds. nauki i rozwoju, Wydział Farmaceutyczny UJ CM
 • dr hab. Magdalena Kozela, Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM;
 • prof. Michał Pędziwiatr, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej, II Katedra Chirurgii Ogólnej, Wydział Lekarski UJ CM;
 • Olha Shuklinowa, doktorantka na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM;
 • mgr inż. Wojciech Majka, Ośrodek Komputerowy UJ CM.

Projekt „Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej” realizowany jest z funduszy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, PO PC

 
Dodaj do kalendarza Google

Powrót