5. Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny (CEBC)


Data: 29.05 - 01.06.2023
Miejsce: Auditorium Maximum, online
Organizator: Wydział Lekarski UJ CM, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polska Akademia Nauk
Szczegółowe informacje: cebc.pl

Tematyka tegorocznego kongresu, będącego kontynuacją cykliczne odbywających się spotkań naukowych, dotyczy najnowszych badań w obszarze nauk o życiu i medycyny, ze szczególnym naciskiem na innowacyjne metody diagnostyki i terapii chorób ośrodkowego układu nerwowego. Spotkanie będzie doskonałą okazją do przedyskutowania takich tematów, jak: bariera krew-mózg i jej działanie w chorobach mózgu, nowe leki przeciwdepresyjne, nowoczesne podejścia w immunodiagnostyce i immunoterapii, wykorzystanie osiągnieć biotechnologii i nanotechnologii w medycynie w modelowaniu oraz terapii chorób. Uczestnicy kongresu dowiedzą się o najnowszych osiągnięciach dotyczących zaburzeń neurodegeneracyjnych i psychiatrycznych oraz dystrofii mięśniowe Duchenne'a i jej powikłań. Światowi eksperci przedstawią kluczowe trendy zdrowotne oraz oryginalne strategie diagnostyczne (biomarkery chorób). Kongres będzie również świetną okazją dla młodych naukowców do zaprezentowania wyników własnych badań oraz interakcji z liderami badań biomedycynach.

CEBC adresowany jest do lekarzy-klinicystów różnych specjalności, farmaceutów, farmakologów, biologów, biotechnologów, chemików oraz studentów. 

Obecność na konferencji potwierdzili wybitni plenarni wykładowcy reprezentujący prestiżowe ośrodki naukowe:

  • prof. Véronique Deroche-Gamonet - Université de Bordeaux, INSERM, Neurocentre Magendie, Bordeaux, Francja,
  • prof. Johannes Kornhuber - Department of Psychiatry and Psychotherapy, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg University Hospital, Erlangen, Niemcy,
  • prof. Stefan Chłopicki - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET), Uniwersytet Jagielloński, Polska,
  • prof. Stéphane Oliet - Bordeaux Neurocampus, University de Bordeaux, Francja,
  • prof. Gustavo Turecki - Douglas Hospital Research Centre, McGill Group for Suicide Studies, Montreal, Quebec, Kanada,
  • prof. Kathryn A. Cunningham - The University of Texas Medical Branch at Galveston, USA.       

Misją CEBC jest popularyzacja przez krajowych i międzynarodowych wykładowców najnowszych odkryć i osiągnięć w zakresie: nauk farmaceutycznych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk biologicznych oraz nauk chemicznych w celu wymiany doświadczeń, pomysłów i nowatorskich rozwiązań. Już od pierwszej edycji kongresu w 2014 roku interesująca i ambitna tematyka spełnia oczekiwania uczestników, a wraz z kolejnymi edycjami cieszą się one coraz większym zainteresowaniem oraz są jednym z najważniejszych wydarzeń biomedycznych tej części Europy.

 

 
Dodaj do kalendarza Google

Powrót