Społeczność akademicka przeciw zaborcy - wystawa


Data: 28.02.-11.04.2023
Czas: codziennie, w godz. 10-16
Miejsce: piwnice Collegium Maius
Organizator: Muzeum UJ, Katedra Historii Medycyny Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum.

Powstanie Styczniowe, pomimo klęski militarnej, było jednym z najważniejszych doświadczeń kształtujących dzieje narodu polskiego. Nie tylko pokazało, że nie ma możliwości ułożenia politycznego modus vivendi z Rosją, ale także zbudowało w świadomości narodowej trwałą legendę, która wpłynęła na postawy kolejnych pokoleń – tych, które odzyskiwały niepodległą Ojczyznę w 1918 r., jak i tych, które szły jej bronić w roku 1939. Legenda ta, niesiona w literaturze, sztukach pięknych czy historiografii, to także opowieść o pierwszym polskim Państwie Podziemnym scalającym wysiłki wielu, nierzadko publicznie ze sobą skłóconych, ludzi w jeden precyzyjnie działający organizm. Wagę tego zbiorowego wysiłku, pracy i siły woli podkreślał m.in. Józef Piłsudski w swoim słynnym odczycie „Rok 1863”.

Jedną z grup społecznych, które włączyły się w prace nad przygotowaniem, a potem prowadzeniem Powstania, było środowisko Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesorowie, młodsza kadra naukowa, absolwenci i studenci – wszyscy oni przewijają się przez karty powstańczych dziejów, wnosząc swój udział w zmagania lat 1863-64. Wszak skoro Kraków, położony tak blisko granicy Królestwa Polskiego, stał się jednym z centrów organizacji powstańczej, Uniwersytet będący bez mała najważniejszą instytucją miasta nie mógł pozostać na uboczu.

Prawnicy, lekarze, filozofowie, przyrodnicy oraz uczeni innych specjalności – nieśli pomoc powstańcom w Galicji, wstępowali do oddziałów ruszających za kordon graniczny, pracowali w agendach Rządu Narodowego, przyjmowali rannych i chorych wracających z pól bitewnych. Pamięci tych właśnie ludzi, uniwersyteckiej wspólnoty, dedykowana jest wystawa zorganizowana z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Wystawa potrwa do 11 kwietnia.

Wstęp wolny.


Dodaj do kalendarza Google

Powrót