XL Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych "Na gruncie praktyki"


Data: 11-12.09.2023
Miejsce: Kraków - Wieliczka
Organizator: Biblioteka Medyczna UJ CM
Szczegółowe informacje: https://40kpbm.cm-uj.krakow.pl

Podczas konferencji odbędą się sesje plenarne oraz warsztaty poruszające najbardziej aktualne tematy związane z dynamicznie rozwijającym się zawodem bibliotekarza medycznego, takie jak: systemy zarządzania wiedzą, dane badawcze, polska wersja Medical Subject Headings® oraz rola bibliotekarzy w procesie przygotowania systematic review.
W programie wydarzenia położono nacisk na zajęcia warsztatowe, podczas których podjęte zostaną próby wypracowania nowych rozwiązań, scenariuszy i postaw wobec codziennych wyzwań zawodowych.
W konferencji - obok bibliotekarzy - będą uczestniczyć przedstawiciele firm i wydawców, którzy wspierają rozwój informacji naukowej poprzez dostarczanie źródeł wiedzy i narzędzi bazujących na nowoczesnych technologiach.
Dodaj do kalendarza Google

Powrót