II Konferencja projektu społecznego Seniorpedia.pl – Razem! Chętnie! Wzajemnie!


Data: 12.12.2023
Czas: 11.30-17.00
Miejsce: Aulia Nowodworskiego Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum ul. Św. Anny 12
Organizator: Stowarzyszenie na rzecz promocji zdrowia Consensus
Szczegółowe informacje: https://www.seniorpedia.pl/
+ 48 601 457 888

II Konferencja projektu społecznego „Seniorpedia.pl – Razem! Chętnie! Wzajemnie!” jest częścią projektu społecznego skierowanego do opiekunów nieformalnych osób starszych. 
Podczas konferencji wykłady zaprezentują lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i psycholodzy oraz leśnicy. Będą one poświęcone podejmowanym działaniom mającym na celu poprawę jakości życia osób starszych, wdrożenia modelu pozytywnego starzenia oraz pomocy rodzinnym, nieformalnym opiekunom osób starszych, w tym ich dzieciom.

Wykłady zostały podzielone na trzy panele:
„Razem!” – integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa przy aktywnościach fizycznych, społecznych i umysłowych;
„Chętnie!” – edukacja do roli opiekuna, wolontariusza, pomocnika wytchnieniowego (chętnie pomagam);
„Wzajemnie!” – działania Wzajemnie Damy Radę zaangażowanie specjalistów i rodzin w niesienie pomocy.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, potwierdzony certyfikatem. Informacje: 601 457 888 Zgłoszenia: biuro@seniorpedia.pl 

Wydarzenie objęte zostało patronatem prorektora UJ ds. CM prof. Tomasza Grodzickiego.

 

 

Fot. Drazen Zigic / Freepick

 


Dodaj do kalendarza Google

Powrót