I Ogólnopolska Konferencja dla lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów: "Interdyscyplinarne problemy diagnostyczno- terapeutyczne w populacji geriatrycznej."


Data: 19 kwietnia 2024
Czas: 09:30
Miejsce: Aula Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Organizator: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego
Szczegółowe informacje: https://www.mckp.uj.edu.pl/konferencje/interdyscyplinarne-problemy-diagnostyczno-terapeutyczne-w-populacji-geriatrycznej/

W trakcie konferencji omawiane będą postępy współczesnej medycyny stawiające przed pracownikami ochrony zdrowia coraz większe wyzwania wymuszające większą współpracę interdyscyplinarną. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM proponuje nową formułę konferencji szkoleniowych skierowanych jednoczasowo do trzech zawodów medycznych: lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów. Zgodnie z tą formułą, każda sesja edukacyjna zawiera wykłady medyczne, diagnostyczne i farmaceutyczne dotyczące określonego problemu klinicznego.

Konferencja ma stać się imprezą cykliczną, z coroczną interdyscyplinarną dyskusją aktualnych problemów diagnostyczno-terapeutycznych.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem prof. dr. hab. Tomasza Grodzickiego Prorektora UJ ds. CM oraz  mgr. Marcina Jędrychowskiego, dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Szczegółowy program oraz zapisy dostępne na stronie wydarzenia.

 

 
Dodaj do kalendarza Google

Powrót