XIV Sympozjum Onkologia Konstelacje


Data: 19-20 kwietnia 2024
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25
Szczegółowe informacje: https://konstelacje.jordan.pl/pl

Sympozjum ma stanowić pomost między onkologami z czołowych ośrodków onkologicznych na świecie a polskimi onkologami. Istnieje wiele kontrowersji w onkologii, zwłaszcza wokół terapii innowacyjnych. Zaproszeni wykładowcy to osoby, które uczestniczyły w badaniach rejestracyjnych współczesnych leków w onkologii lub współtworzyły rekomendacje kliniczne o zasięgu światowym bądź europejskim. Spotkanie będzie platformą do krytycznej wymiany poglądów.

Nazwa "Konstelacje" nawiązuje do formatu zaproszonych wykładowców, jak i gości, będących czołowymi przedstawicielami polskiej onkologii, a także instytucji związanych z organizacją i finansowaniem onkologii.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja.


Dodaj do kalendarza Google

Powrót