Szpital i centrum dydaktyczne dla studentów w Wieliczce – podpisanie aktu notarialnego na przekazanie działki


28 września 2023 roku Joanna Nikodemowicz, zastępca kanclerza ds. CM i Dorota Kłyś, zastępca kwestora ds. CM, oraz Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki podpisali akt notarialny przekazania gruntu na terenie Wieliczki pod budowę szpitala z przychodnią oraz centrum dydaktycznym dla studentów.


– Cieszę się, że możemy stworzyć warunki dla realizacji tak strategicznej dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka inwestycji. Bardzo dziękuję wszystkim za podjęcie tego kierunku na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców i zabezpieczenia ich potrzeb w tym zakresie – powiedział burmistrz Artur Kozioł.

Podpisanie aktu notarialnego to kolejny krok zmierzający do budowy na terenie Wieliczki szpitala z przychodnią oraz centrum dydaktycznym dla studentów. Nowa inwestycja będzie funkcjonować w ramach struktury organizacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Przypomnijmy: 21 października 2021 roku przedstawiciele UJ CM, Szpitala Uniwersyteckiego i władze Wieliczki podpisali list intencyjny, w którym wyrażona została wola wspierania budowy, a następnie działalności nowej placówki medycznej na terenie Wieliczki. Rok później, w grudniu 2022 roku, prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki oraz burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka dr Artur Kozioł podpisali porozumienie w sprawie współpracy.

Dziś gmina Wieliczka zadeklarowała – w drodze aktu notarialnego – przekazanie terenu pod budowę szpitala, przygotowanie koncepcji uzbrojenia terenu w wodę, odprowadzenie ścieków, gaz i energię elektryczną oraz przygotowanie koncepcji rozwiązań komunikacyjnych dla przyszłych użytkowników wybudowanego obiektu.

UJ CM zobowiązało się, że – po spełnieniu wymogów formalnych i uzyskaniu środków finansowych na realizację przedsięwzięcia – w terminie 5 lat od zawarcia umowy darowizny – rozpocznie proces inwestycyjny, a po oddaniu obiektu do użytkowania zapewni prowadzenie w nim działalności leczniczej w ramach uniwersyteckiego podmiotu leczniczego SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 „Współpraca z Wieliczką jest dowodem na to, w jaki sposób odpowiadać na współczesne wyzwania w obszarze medycznym. Myślę, że dzisiaj mówienie o ekonomii finansach i zarządzaniu – nowych wyzwaniach – nie może być oderwane od medycyny, pandemia bardzo nam jednoznacznie uświadomiła, że medycyna jest jednak dla nas wszystkich kluczowa, i to niezależnie od miejsca zamieszkania, niezależnie od państw i kontynentów, niezależnie od tzw. peselu – osiągnięcia współczesnej medycyny są niezbędne, żeby mogły być zastosowane wszędzie i ta wymiana transgraniczna, w kontekście wymiany doświadczeń jest bardzo ważna, żeby poprawić jakość życia mieszkańców, tu i teraz.” – mówił prof. Tomasza Grodzickiego podczas ubiegłorocznej Międzynarodowej Konferencji Ekonomia-Finanse-Zarządzanie w Wieliczce.


Data publikacji: 28.09.2023Powrót