Nagrody Ministra Nauki dla dwóch badaczek z Wydziału Lekarskiego


18 lutego, w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody ministra nauki dla najbardziej wyróżniającym się przedstawicielom środowiska naukowego i akademickiego. Wśród nagrodzonych znalazły się: prof. Monika Brzychczy-Włoch i prof. Agnieszka Słowik.


– Mamy wspaniałe kadry, wspaniałych naukowców, świetnie osiągnięcia. Nie wstydźmy się tego, mówmy o tym, bo mamy powody do dumy – mówił Dariusz Wieczorek, szef Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rozpoczynając uroczystość. – W imieniu kierownictwa ministerstwa dziękuję za cały trud, rozwój polskiej nauki, rozwój uczelni.

Laureaci zostali uhonorowani w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Prof. Monika Brzychczy-Włoch, kierownik Zakładu Molekularnej Mikrobiologii Medycznej Katedry Mikrobiologii otrzymała nagrodę w kategorii znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej, a prof. Agnieszka Słowik, kierująca Katedrą i Kliniką Neurologii oraz Zakładem Neurogenetyki została uhonorowana za całokształt dorobku.

Prof. Monika Brzychczy-Włoch jest specjalistką mikrobiologii medycznej. Jej tematyka badawcza obejmuje bardzo szeroki zakres mikrobiologii oraz jej zastosowań, w tym m.in. z zakresu typowania molekularnego mikroorganizmów, opracowania nowych testów diagnostycznych, badań nad innowacyjnymi materiałami o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych do zastosowań w medycynie, badań nad zwalczaniem biofilmu, roli i wpływu mikrobiomu na stan zdrowia człowieka, czy wykorzystania sztucznej inteligencji w diagnostyce zakażeń.

Jest autorką i współautorką 130 publikacji naukowych. Jej dorobek w zakresie ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań wynosi 15 patentów, w tym polskie, europejskie i amerykańskie), 6 zgłoszeń patentowych (w tym: 3 polskie, 2 europejskie, 1 amerykańskie) oraz 8 wdrożeń.

15 czerwca 2023 roku, z okazji 20-lecia działalności Centrum Transferu Technologii CITTRU, została wyróżniona za wybitne osiągnięcia w zakresie wynalazczości, komercjalizacji wyników badań naukowych oraz świadczenia komercyjnych usług badawczych w ciągu minionego 5-lecia.

Prof. Agnieszka Słowik jest cenioną specjalistą w dziedzinie neurologii, od 2019 pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii. Absolwentka Wydziału Lekarskiego UJ CM, brała udział w szkoleniach w zakresie neurologii klinicznej i genetyki na Uniwersytecie w Rochester w USA. Jest beneficjentką kilkunastu grantów krajowych i międzynarodowych. Należy do licznych organizacji naukowych, w tym European Stroke Organisation, American Heart Association, American Academy of Neurology i prestiżowego American Neurological Association. Od 2007 roku należy do Międzynarodowego Konsorcjum Genetyki Udaru Mózgu. Jest laureatką kilkunastu nagród za działalność naukową. Autorka ponad 350 prac naukowych z zakresu neurologii, w tym publikowanych m.in. w "Nature Genetics", "Lancet Neurology" i "American Journal of Human Genetics". Promotorka 13 doktoratów.

Wraz z prof. Tadeuszem Popielą stworzyli małopolski program leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej koordynowany przez Uniwersyteckie Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu. To pierwszy w Polsce innowacyjny system organizacyjny, stworzony na bazie istniejących już zasobów ludzkich i sprzętowych, umożliwiający całodobowy dostęp dla wszystkich potrzebujących mieszkańców Małopolski do najnowocześniejszego, interwencyjnego, wewnątrztętniczego leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu. Leczenie udaru mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej dotyczy chorych na udar niedokrwienny spowodowany zamknięciem największych naczyń mózgowych, tzn. takich z najbardziej niekorzystnymi rokowaniami.

Za realizację programu naukowcy z UJ CM otrzymali Nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrody Miasta Krakowa.

Ustanowiony w 2020 roku Dzień Nauki Polskiej jest okazją do upamiętnienia osiągnięć najwybitniejszych polskich uczonych, którzy na stałe wpisali się w historię nauki, dokonując przełomowych odkryć w różnych dziedzinach. To również wyraz uznania dla współczesnych polskich badaczy, a także inspiracja do podejmowania przedsięwzięć naukowych oraz wzmacniania zainteresowania nauką i jej popularyzowania w społeczeństwie.

Dzień Nauki Polskiej jest też okazją do uhonorowania osób wybitnie zaangażowanych w działalność naukową i akademicką Nagrodami Ministra Nauki.

 

Fot. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej


Data publikacji: 19.02.2024ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót