Ogłoszenia


Komunikat nr 19 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie badań lekarskich pracowników korzystających z samochodu prywatnego do celów służbowych
23.11.2015 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Tydzień Jakości Kształcenia UJ - edycja 2015 - zapraszamy do udziału w wydarzeniu w dniach 30.11.2015 - 05.12.2015
19.11.2015 - Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich UJ CM

Komunikat Kierownika Działu ds. Aparatury UJ CM w sprawie zawarcia umowy na dostawę projektorów do działalności dydaktycznej i administracyjnej
19.11.2015 - Dział ds. Aparatury UJ CM

19. edycja konkursów NCN - przypomnienie o naborze
13.11.2015 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Zarządzenie nr 8 Prorektora UJ CM z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych, kart SIM oraz służbowych modemów internetowych przez pracowników UJ CM
05.11.2015 - Biuro Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

Oferta stypendialna na rok 2016/2017 Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
03.11.2015 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus + na 2016 rok
03.11.2015 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Komunikat nr 18 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wykonywania pieczątek służbowych w UJ CM
30.10.2015 - Biuro Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

Komunikat nr 16 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 28 października 2015 roku w sprawie badań profilaktycznych pracowników
28.10.2015 - Biuro Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

Komunikat Kierownika Działu ds. Aparatury UJ CM w sprawie zakończenia umowy na dostawę projektorów do działalności dydaktycznej i administracyjnej
28.10.2015 - Dział ds. Aparatury UJ CM