Ogłoszenia


Zarządzenie nr 27 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 grudnia 2023 roku w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum oraz uniwersyteckich podmiotach leczniczych
01.12.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 29 Prorektora ds. Collegium Medicum z 30 listopada 2023 roku w sprawie: wyznaczenia kolejnych jednostek organizacyjnych UJ CM uczestniczących w pilotażowym wdrożeniu elektronicznej akceptacji dokumentów zakupu w  systemie SAP ( workflow faktur)
30.11.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Klinice Kardiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii ogłoszonego w dniu 21 września 2023 r.
30.11.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Rozstrzygnięcie rekrutacji na kurs Podstawy Dydaktyki Akademickiej - grudzień 2023
29.11.2023 - UJ CM - Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum - Zakład Dydaktyki Medycznej

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Ortodoncji Katedry Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekaskim ogłoszonego w dniu 14 września 2023 r.
29.11.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 30 Prorektora ds. Collegium Medicum z 28 listopada 2023 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 25 Prorektora ds. Collegium Medicum z 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na kadencję 2022-2026 (ze zm.) - dalej zwaną "Decyzją".
29.11.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 28 Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum z 28 listopada 2023 roku w sprawie: obowiązkowego spotkania pracowników jednostek organizacyjnych UJ CM dokumentujących operacje sprzedaży
28.11.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 27 Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum z 28 listopada 2023 roku w sprawie: obowiązków jednostek organizacyjnych UJ CM prowadzących sprzedaż
28.11.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 26 Prorektora ds. Collegium Medicum z 27 listopada 2023 roku w sprawie: określenia uśrednionych stawek za godzinę dydaktyczną zajęć realizowanych w ramach pensum dydaktycznego na studiach niestacjonarnych i obowiązkowych kursach specjalizacyjnych finansowanych ze środków publicznych w roku akademickim 2024/2025 do sporządzenia kalkulacji i ustalania budżetów będących podstawą do uruchomienia studiów/kursów i obliczenia wysokości stawki opłaty za studia/kursy
28.11.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Dziale Nauki CM - Biuro Komisji Bioetycznej UJ wraz z obsługą Komisji ds. Etyki Badań Naukowych UJ CM
27.11.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Przeprowadzka Działu Nauki
24.11.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 29 Prorektora ds. Collegium Medicum z 23 listopada 2023 roku w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Krakowie, przy ul. Kopernika 7
23.11.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 28 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 listopada 2023 roku w sprawie: zmiany Decyzji nr 6 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Rady Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum (z późn. zm.)
23.11.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Centrum Językowym Collegium Medicum
23.11.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 27 Prorektora ds. Collegium Medicum z 20 listopada 2023 roku w sprawie: odwołania oraz powołania członka Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Medicum zmiany decyzji nr 4 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia członków Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Medicum oraz określenia zakresu zamieszczanych przez nich informacji
21.11.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
14.11.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Rekrutacja na kurs Podstawy Dydaktyki Akademickiej - grudzień 2023
09.11.2023 - UJ CM - Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum - Zakład Dydaktyki Medycznej

Zarządzenie nr 26 Prorektora ds. Collegium Medicum z 7 listopada 2023 roku w sprawie: szczegółowych warunków i zasad realizacji drugiego lektoratu języka obcego nowożytnego w ramach przedmiotów do wyboru przez studentów rozpoczynających w roku akademickim 2023/2024 studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
08.11.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Fizjologii Medycznej Katedry Nauk Biomedycznych Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu
07.11.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Zarządzenie nr 24 Prorektora ds Collegium Medicum z 19 października 2023 roku w sprawie: zasad tworzenia i znoszenia studiów, wytycznych w zakresie projektowania programów studiów oraz zasad zmiany programów studiów na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
20.10.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM