Ogłoszenia


Komunikat nr 4 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 stycznia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) i pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA - CRP)
22.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 2 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 stycznia 2020 roku w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA - CRP)
22.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 1 Prorektora ds. Collegium Medicum z 20 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad zbycia aktywów trwałych uniwersyteckiego podmiotu leczniczego, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie.
21.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 3 Prorekrtora ds. Collegium Medicum z 17 stycznia 2020 roku w sprawie: zmiany Decyzji nr 17 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 9 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, przedziału finansowego, w jakim powinny zawierać się projekty oraz harmonogramu II edycji Konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
20.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 3 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 16 stycznia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w zasadach ewidencji odpadami w Collegium Medicum
16.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika na Wydziale Lekarskim
16.01.2020 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy w Zakładzie Filozofii i Bioetyki IPIP WNZ
14.01.2020 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 2 Prorektora ds. Collegium Medicum z 13 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum na rok akademicki 2019/2020 oraz 2020/2021
13.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 2 Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum z 13 stycznia 2020 roku w sprawie: zaliczek stałych na rok 2020.
13.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Wydziale Lekarskim
09.01.2020 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Położnictwa i Perinatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa na Wydziale Lekarskim
08.01.2020 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej Katedry Ginekologii i Położnictwa na Wydziale Lekarskim
08.01.2020 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 1 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 3 stycznia 2020 roku w sprawie: udziału w programie MultiSport.
03.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 1 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 2 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w budynku przy ul. Medycznej 7 w Krakowie, zrealizowanych w ramach umowy na "Kontynuację rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Medycznej 7 w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie" (umowa nr 141.2711.33.2018 z dnia 9.10.2018 r., Aneks nr 1/2019 z dnia 12.08.2019 r.).
02.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Zdrowia Matki i Dziecka Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
23.12.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Zdrowia i Środowiska Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowia
23.12.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Rekrutacja na kursy instruktorów symulacji medycznej
20.12.2019 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Zarządzenie nr 19 Prorektora ds. CM z 16 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany Regulaminu korzystania z szatni w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
17.12.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 28 Prorektora ds. Collegium Medicum z 6 grudnia w sprawie: powołania Komisji ds. domów studenckich CM
09.12.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 27 Prorektora ds. Collegium Medicum z 6 grudnia 2019 roku w  sprawie: zatwierdzenia programu naprawczego Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem na lata 2019-2021.
09.12.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM