Ogłoszenia


Oferta pracy w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
09.11.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy w w Sekcji Programów Krajowych Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej UJ CM
08.11.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich UJ CM (pełny wymiar etatu)
08.11.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na realizację projektów pn.: "Kurs na MOOC" dotyczących stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
08.11.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Konkurs na realizację projektów pn. Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim "Silesia pod błękitnym niebem" w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
08.11.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Post-doc w projekcie OPUS "Programowanie wczesnorozwojowe i aktywność fizyczna w życiu dorosłym a stężenia hormonów płciowych u kobiet: implikacje dla prewencji raka piersi"
07.11.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Stypendysta-doktorant w projekcie OPUS "Programowanie wczesnorozwojowe i aktywność fizyczna w życiu dorosłym a stężenia hormonów płciowych u kobiet: implikacje dla prewencji raka piersi"
07.11.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Decyzja nr 25 Prorektora UJ ds. CM z 31 października 2018 roku w sprawie:zmiany Decyzji nr 22 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 31 sierpnia 2018 roku w sprawie: ustalenia wysokości środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum przedziału finansowego, w jakim powinny zawierać się projekty oraz harmonogramu I edycji Konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
31.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Klinice Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim
31.10.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 27 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 30 października 2018 roku w sprawie: ewidencjonowania i gospodarowania składnikami majątku przez jednostki organizacyjne UJ CM
30.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

PILNE !!! Zmiana terminu otwarcia ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym na łączną sprzedaż nieruchomości położonych w Krakowie przy: ul. Grzegórzeckiej 20/Śniadeckich 16 i przy ul. Grzegórzeckiej 22.
30.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Mikrobiologii na Wydziale Lekarskim
26.10.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii na Wydziale Lekarskim
26.10.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Klinice Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii na Wydziale Lekarskim
26.10.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w Klinice Endokrynologii Katedry Endokrynologii na Wydziale Lekarskim
26.10.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Anatomii na Wydziale Lekarskim
26.10.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta (naukowego) w Ośrodku Genomiki Medycznej - OMICRON na Wydziale Lekarskim
26.10.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 26 Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum i Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum z 25 października 2018 roku
25.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 25 Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju Collegium Medicum z 24 października 2018 roku w sprawie: obowiązku wypełnienia ankiety dotyczącej wyboru dziedziny i dyscypliny naukowej
24.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 24 Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum z 23 października 2018 roku w sprawie badań profilaktycznych pracowników
23.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM