Ogłoszenia


Zarządzenie nr 20 Prorektora ds. Collegium Medicum z 2 lipca 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
03.07.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na dwa stanowiska asystenta w wymiarze 3/4 etatu w Katedrze Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim
01.07.2020 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy na stanowisko techniczne w Zakładzie Biofizyki Katedry Fizjologii na Wydziale Lekarskim
01.07.2020 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM
30.06.2020 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM
30.06.2020 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 17 Prorektora ds. Collegium Medicum z 29 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 30 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na kadencję 2018-2022 - dalej zwaną "Decyzją".
30.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 16 Prorektora ds. Collegium Medicum z 29 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem za 2019 rok
30.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 15 Prorektora ds. Collegium Medicum z 29 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie za 2019 rok
30.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 14 Prorektora ds. Collegium Medicum z 29 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie za 2019 rok
30.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 13 Prorektora ds. Collegium Medicum z 29 czerwca 2020 roku w sprawie:zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie za 2019 rok
30.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 17 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 26 czerwca 2020 roku w sprawie: sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych UJ CM na 2020 rok
29.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Promocji Zdrowia i e-Zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu
29.06.2020 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Zarządzenie nr 19 Prorektora ds. Collegium Medicum z 26 czerwca 2020 roku w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum oraz uniwersyteckich podmiotach leczniczych
26.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 18 Prorektora ds. Collegium Medicum z 23 czerwca 2020 roku w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Collegium Medicum - Uniwersytetu Jagiellońskiego
24.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Ogłoszenie Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: składania wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową na rok 2021
19.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej na Wydziale Lekarskim
19.06.2020 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o 2 konkursach na stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
19.06.2020 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 12 Prorektora ds. Collegium Medicum z 9 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 30 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - dalej zwaną "Decyzją"
09.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 11 Prorektora ds. Collegium Medicum z 9 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 31 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - dalej zwaną "Decyzją".
09.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 10 Prorektora ds. Collegium Mediucm z 9 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 33 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem (ze zm.) - dalej zwaną "Decyzją".
09.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM