Ogłoszenia


Zarządzenie nr 14 Prorektora ds. Collegium Medicum z  22 kwietnia 2024 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 10 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia cen obowiązujących przy rozliczaniu usług wykonywanych przez Pracownię Ekspertyz Sądowo-Lekarskich Zakładu Medycyny Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego UJ CM (z późn.zm.)
23.04.2024 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Wydziale Lekarskim ogłoszonego w dniu 07 marca 2024 r.
22.04.2024 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 6 Pełnomocnika Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej z 18 kwietnia 2024 roku w sprawie: Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich za rok 2023.
18.04.2024 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 13 Prorektora ds. Collegium Medicum z 17 kwietnia 2024 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 23 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania i ustalenia zakresu działania Pełnomocnika Prorektora ds. Collegium Medicum ds. realizacji inwestycji w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
18.04.2024 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w wymiarze pełnego etatu w Centrum Medycyny Cyfrowej i Robotyki UJ CM
17.04.2024 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Rozstrzygnięcie rekrutacji na kurs "Podstawy Dydaktyki Akademickiej" - maj 2024
16.04.2024 - UJ CM - Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum - Zakład Dydaktyki Medycznej

Arkusze samooceny pracowników naukowych UJ CM za rok 2023
16.04.2024 - Biuro Prorektora UJ ds. CM

Zarządzenie nr 12 Prorektora ds. Collegium Medicum z 15 kwietnia 2024 roku w sprawie: zmian w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
16.04.2024 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy na stanowisko inżynieryjno-techniczne w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii Katedry Mikrobiologii UJ CM
10.04.2024 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Technologii Postaci Leku i Biofarmacji Katedry Technologii Leku i Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego
08.04.2024 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
28.03.2024 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Rekrutacja na kurs "Podstawy Dydaktyki Akademickiej" - maj 2024
27.03.2024 - UJ CM - Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum - Zakład Dydaktyki Medycznej

Zarządzenie nr 11 Prorektora ds. Collegium Medicum z 26 marca 2024 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 7 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 lutego 2024 roku w sprawie organizacji zasad weryfikacji osób zatrudnianych przy pracy lub dopuszczanych do działalności objętej ochroną zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich
27.03.2024 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 15 Prorektora ds. Collegium Medicum z 26 marca 2024 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 28 Prorektora ds. Collegium Medicum z 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem na kadencję 2022-2026 (ze zm.) - dalej zwaną "Decyzją"
27.03.2024 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 14 Prorektora ds. Collegium Medicum z 26 marca 2024 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 27 Prorektora ds. Collegium Medicum z 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie na kadencję 2022-2026 (ze zm.) - dalej zwaną "Decyzją"
27.03.2024 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 13 Prorektora ds. Collegium Medicum z 26 marca 2024 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 26 Prorektora ds. Collegium Medicum z 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie na kadencję 2022-2026 (ze zm.) - dalej zwaną "Decyzją"
27.03.2024 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 12 Prorektora ds. Collegium Medicum z 26 marca 2024 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 25 Prorektora ds. Collegium Medicum z 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na kadencję 2022-2026 (ze zm.) - dalej zwaną "Decyzją".
27.03.2024 - Dział Organizacji i Promocji CM

Arkusze samooceny pracowników naukowych UJ CM za rok 2023
13.03.2024 - Biuro Prorektora UJ ds. CM

Decyzja nr 11 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 marca 2024 roku w sprawie: skierowania do realizacji projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w Konkursie na dofinansowanie projektów w ramach III edycji budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.
25.03.2024 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 5 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 22 marca 2024 roku w sprawie: badań profilaktycznych pracowników
22.03.2024 - Dział Organizacji i Promocji CM