Ogłoszenia


Przetarg pisemny nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości położonych w Krakowie przy: ul. Grzegórzeckiej 20/Śniadeckich 16 i przy ul. Grzegórzeckiej 22
21.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 5 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Kopernika 15C, składającej się z działki nr 72 obręb 52 Śródmieście o powierzchni 0,2340 ha, objętej księgą wieczystą KR1P/00236670/5, zabudowanej budynkiem ośrodka dializ Katedry Nefrologii UJ CM
20.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 4 Prorektora UJ ds. CM z 19 marca 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 2 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 12 marca 2019 roku
20.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 2 Prorektora UJ ds. CM z 12 marca 2019 roku w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Krakowie, zabudowanej działki nr 23, obręb 63, jedn. ewid. Śródmieście, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00011046/9 oraz z niezabudowanej działki nr 24, obręb 63, jedn. ewid. Śródmieście, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00127336/5 SPROSTOWANA DECYZJĄ NR 4 PROREKTORA UJ DS. CM Z 19 MARCA 2019 ROKU
13.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy w Inspektoracie BHP UJ CM
19.03.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 3 Prorektora UJ ds. CM z 15 marca 2019 roku w sprawie powołania Rady projektu "Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej"
18.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 4 Prorektora UJ ds. CM z 15 marca 2019 roku w sprawie: powołania Zespołu projektowego do realizacji projektu "Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej"
18.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 3 Prorektora UJ ds. CM z 15 marca 2019 roku w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Collegium Medicum - Uniwersytetu Jagiellońskiego
18.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem
15.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na konferencję SESAM 2019
13.03.2019 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Komunikat nr 7 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 11 marca 2019 roku w sprawie: zmian w zasadach segregowania odpadami komunalnymi
11.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs Fundacji MATIO na najlepszą pracę przyjętą na konferencję ECFS 2019
06.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 1 Prorektora UJ ds. CM z 4 marca 2019 roku w sprawie:powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem
05.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Hematologii na Wydziale Lekarskim UJ CM
05.03.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim
04.03.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim
04.03.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Klinice Położnictwa i Perinatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa na Wydziale Lekarskim
04.03.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii na Wydziale Lekarskim
04.03.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Klinice Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika na Wydziale Lekarskim
04.03.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Biochemii Ogólnej Katedry Biochemii Lekarskiej na Wydziale Lekarskim
04.03.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM