Ogłoszenia


Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
27.05.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
27.05.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Pismo okólne nr 1 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: obowiązków związanych z procesem rozliczania zajęć dydaktycznych przy wsparciu systemów USOS oraz SAP
24.05.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
22.05.2019 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Decyzja nr 11 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 21 maja 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie
21.05.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Ogłoszenie Działu Zamówień Publicznych UJ CM
21.05.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
20.05.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 10 Prorektora UJ ds. CM z 8 maja 2019 roku w sprawie:zmiany w składzie Zespołu ds. realizacji umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projektu pn.: "Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i ul. Medycznej 9 w Krakowie"
09.05.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na konferencję AMEE 2019
08.05.2019 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii na Wydziale Lekarskim UJ CM
08.05.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 11 Prorektora UJ ds.CM z 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zawarcia porozumienia dotyczącego zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
29.04.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie: dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę BIO-TECHNE Sp. z o.o.
29.04.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 9 Prorektora UJ ds. CM z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 33 Prorektora UJ ds. CM z 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem
26.04.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 8 Prorektora UJ ds. CM z 25 kwietnia 2019 roku zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem za 2018 rok
25.04.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 10 Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM z 24 kwietnia 2019 roku w sprawie: zawarcia Aneksu do Porozumienia o współpracy naukowo-badawczej z Uniwersytecką Kliniką Stomatologiczną
25.04.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
25.04.2019 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko instruktora w wymiarze pełnego etatu w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM
23.04.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko instruktora w wymiarze pełnego etatu w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM
23.04.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko instruktora w wymiarze pełnego etatu w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM
23.04.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie: zakupów odczynników wytwarzanych przez firmę PROMEGA GmbH
18.04.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM