Ogłoszenia


Oferta pracy w Kwesturze UJ CM
18.07.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Rekrutacja na kurs instruktorów symulacji medycznej
17.07.2019 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Rekrutacja na kurs instruktorów symulacji medycznej
17.07.2019 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Rekrutacja na zaawansowany kurs instruktorów symulacji medycznej
17.07.2019 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Oferta pracy w Sekcji Administracyjnego Wsparcia Projektów Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej
15.07.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy w Zakładzie Dydaktyki Medycznej
16.07.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Zarządzenie nr 8 Prorektora UJ ds. CM z 15 lipca 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 4 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do realizacji projektu "Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej"
15.07.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 7 Prorektora UJ ds. CM z 15 lipca 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 3 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 15 marca 2019 roku w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Collegium Medicum - Uniwersytetu Jagiellońskiego
15.07.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 6 Prorektora UJ ds. CM z 9 lipca 2019 roku w sprawie: zasad rozliczania kosztów pośrednich podstawowej działalności operacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum (zwanego dalej UJ CM)
10.07.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego
10.07.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy w Dziale Spraw Osobowych UJ CM
09.07.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

informacja o konkursie na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Chemii Leków Katedry Chemii Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym
08.07.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim
09.07.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim
09.07.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta na zastępstwo w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim
09.07.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w w Zakładzie Promocji Zdrowia Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
08.07.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 13 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 3 lipca 2019 roku w  sprawie: sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na 2019 rok
03.07.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 16 Prorektora UJ ds. CM z 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie za 2018 rok
27.06.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 15 Prorektora UJ ds. CM z 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie za 2018 rok
27.06.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 14 Prorektora UJ ds. CM z 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego
27.06.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM