Ogłoszenia


Rusza nabór wniosków własnych na finansowanie zadań badawczych pochodzących z subwencji MNiSW na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego na lata 2020-2021
19.09.2019 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Zarządzenie nr 12 Prorektora UJ ds. CM z 16 września 2019 roku w sprawie: wprowadzenia w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum Regulaminu pracy
16.09.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 16 Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum z 10 września 2019 roku w sprawie zmiany Komunikatu nr 9/2018 z 15 lutego 2018 roku w sprawie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ CM
11.09.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy w Sekcji Aparatury Działu Zaopatrzenia
11.09.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na kurs instruktorów z zakresu symulacji medycznej
10.09.2019 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na zaawansowany kurs instruktorów symulacji medycznej EuSim
10.09.2019 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na kurs instruktorów z zakresu symulacji medycznej
10.09.2019 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Oferta pracy w Katedrze Anatomii
06.09.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Rekrutacja na zaawansowany kurs instruktorów symulacji medycznej EuSim
04.09.2019 - Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM

Zarządzenie nr 11 Prorektora UJ ds. CM z 2 września 2019 roku w sprawie: obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum.
03.09.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia w sprawie: dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę THERMO-FISHER SCIENTIFIC
02.09.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Rekrutacja na kurs instruktorów symulacji medycznej
30.08.2019 - Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM

Rekrutacja na kurs instruktorów symulacji medycznej
30.08.2019 - Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM

Stypendysta - doktorant w projekcie NCN OPUS pt. "Terapia personalizowana - projekt i weryfikacja technologii optymalizacji i wytwarzania doustnych postaci leku o modyfikowanym uwalnianiu, z wykorzystaniem druku 3D, inteligencji obliczeniowej, oraz mechanistycznego modelowania farmakokinetycznego"
30.08.2019 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Zarządzenie nr 10 Prorektora UJ ds. CM z 28 sierpnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych pochodzących z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego
29.08.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 15 Prorektora UJ ds. CM z 27 sierpnia 2019 roku w w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w 2019 roku
27.08.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia w sprawie dostaw projektorów dla jednostek UJ CM
14.08.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 14 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 29 lipca 2019 roku w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
29.07.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 9 Prorektora UJ ds. CM z 26 lipca 2019 roku w wprowadzenia Regulaminu pobierania tkanek lub/i narządów ze zwłok ludzkich w celach naukowych oraz na potrzeby prowadzenia prac badawczych z zakresu nauk medycznych w trakcie przeprowadzanych sekcji sądowo-lekarskich w Pracowni Ekspertyz Sądowo-Lekarskich Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium
26.07.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Rekrutacja na kurs instruktorów symulacji medycznej
17.07.2019 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM