Ogłoszenia


Decyzja nr 22 Prorektora ds. Collegium Medicum z 6 listopada 2019 roku w sprawie: powołania Grupy Sterującej Projektu "Efektywna placówka medyczna - program szkoleń dla pracowników administracyjnych i zarządzających dla poprawy jakości w ochronie zdrowia"
06.11.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 21 Prorektora ds. Collegium Medicum z 5 listopada 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na rok akademicki 2019/2020 oraz 2020/2021
06.11.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 19 Zastępcy Kanclerza ds. CM z 4 listopada 2019 roku w sprawie: aktualizacji rejestrów czynników rakotwórczych i mutagennych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
04.11.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM
15.10.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 20 Prorektora ds. Collegium Medicum z 30 października 2019 roku w sprawie: zmian w statucie Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem
31.10.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy w Sekcji Administracyjnego Wsparcia Projektów Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej
29.10.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 19 Prorektora ds. Collegium Medicum z 28 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na rok akademicki 2019/2020 oraz 2020/2021
29.10.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 18 Zastępcy Kanclerza ds. CM z 28 października 2019 roku w sprawie: usług ubezpieczenia dla Collegium Medicum
29.10.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 18 Prorektora ds. CM z 28 paździrnika 2019 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. przenosin oraz zagospodarowania zbędnego lub zużytego mienia jednostek Collegium Medicum, które zostaną przeniesione do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego.
28.10.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Klatki Piersiowej Kliniki Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika na Wydziale Lekarskim
25.10.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Chirurgii Doświadczalnej i Klinicznej Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu
24.10.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Ginekologii i Onkologii Katedry Ginekologii i Położnictwa na Wydziale Lekarskim
21.10.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta etat badawczo-dydaktyczny na zastępstwo w Katedrze i Zakładzie Toksykologii na Wydziale Farmaceutycznym
21.10.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Elektroradiologii Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu
21.10.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Zarządzenie nr 17 Prorektora ds. Collegium Medicum z 17 października 2019 roku w sprawie: Zmiany Zarządzenia nr 8 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 13 marca 2017 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
17.10.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Kierownika Działu Zarządzania Majątkiem UJ CM w sprawie: zbiórki zużytych tonerów i kartridży
15.10.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze i Zakładzie Anatomii na Wydziale Lekarskim
14.10.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Klinice Endokrynologii Katedry Endokrynologii na Wydziale Lekarskim
14.10.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta etat badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego
14.10.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta etat badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim
14.10.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM