Ogłoszenia


Nabór wniosków w ramach konkursu "Szkolenia Pracowników Innych Zawodów Medycznych" Działanie 5.4 "Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych"- POWR 2014-2020
16.02.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat nr 10 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 16 lutego 2018 roku w sprawie: doręczenia rocznych informacji podatkowych PIT za 2017 r. na służbowe adresy mailowe
16.02.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 9 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 15 lutego 2018 roku w sprawie: świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
16.02.2018 - Dział Zarządzania Majątkiem UJ CM

Informacja w sprawie pisma Dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczącego ujednolicenia zasad realizacji projektów finansowanych przez Centrum
16.02.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Decyzja nr 2 Prorektora UJ ds. CM z 15 lutego 2018 roku w sprawie: powołania Komisji zadaniowej do spraw analizy i weryfikacji oświadczeń twórców w zakresie korzystania przez nich z praw autorskich
15.02.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Nabór wniosków do konkursu w ramach programu Erasmus + "Partnerstwa Strategiczne"
13.02.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Rekrutacja na wyjazd na konferencję symulacji medycznej SESAM 2018
12.02.2018 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Komunikat nr 5 Zastępcy Kanclerz UJ ds. CM z 9 lutego 2018 roku w sprawie: zakupu oraz eksploatacji urządzeń ciśnieniowych (autoklawy, sterylizatory)
09.02.2018 - Dział Zaopatrzenia CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie sukcesywnych dostaw projektorów dla jednostek UJ CM na rok 2018
08.02.2018 - Dział Zaopatrzenia CM

Komunikat nr 7 Zastępcy Kwestora UJ ds. CM z 1 lutego 2018 roku w sprawie: zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których zakupy mogą być finansowane ze środków dotacji podmiotowych
01.02.2018 - Dział Księgowości i Rozliczeń UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Toksykologii i Chorób Środowiskowych Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych na Wydziale Lekarskim
31.01.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 6 Prorektora UJ ds. CM z 30 stycznia 2018 roku w sprawie: planów urlopów wypoczynkowych na rok 2018
31.01.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Ogłoszenie Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji UJ CM
29.01.2018 - Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim
29.01.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta(na czas zastępstwa ) w Zakładzie Biofizyki Katedry Fizjologii na Wydziale Lekarskim
29.01.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy w Katedrze Farmakologii Wydziału Lekarskiego
26.01.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 5 Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum z 26 stycznia 2018 roku
26.01.2018 - Dział Organizacji i Promocji UJ CM

Komunikat nr 4 Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum z 26 stycznia 2018 roku
26.01.2018 - Dział Organizacji i Promocji UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Bioinformatyki i Telemedycyny na Wydziale Lekarskim
26.01.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych na Wydziale Lekarskim
26.01.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM