Ogłoszenie


wersja do wydruku

Oferta pracy w projekcie "#Cyber_odporność. W jaki sposób internetowe sieci społecznościowe mogą zbudować odporność na dezinformację" - akronim #Webimmunization finansowanym przez NCN, w ramach programu IdeaLab prowadzonym w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu


Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie
poszukuje pracownika na stanowisko administracyjne w wymiarze pełnego etatu
w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 

Opis stanowiska:

Praca w projekcie pt.: „#Cyber_odporność. W jaki sposób internetowe sieci społecznościowe mogą zbudować odporność na dezinformację?” – akronim #Webimmunization finansowanym przez NCN, w ramach programu IdeaLab prowadzonym w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu – Jagiellońskiego Collegium. 
 

Kierownik zespołu badawczego: dr Jan Piasecki
 

Tematyka projektu:

Głównym celem projektu #Cyber_odporność. W jaki sposób internetowe sieci społecznościowe mogą zbudować odporność na dezinformację? jest zbadanie psychologicznych, społecznych, informacyjnych i kulturowych czynników związanych z szerzeniem się dezinformacji w sieciach społecznościowych. Problem zachowania w sieciach społecznościowych będzie badany z perspektywy psychologicznej, epidemiologicznej, informatycznej i filozoficznej. Badania będą dotyczyć również etycznych aspektów zapobiegania rozprzestrzenieniu się dezinformacji w sieci. Projekt łączy metody badań ilościowych i pomiary psychometryczne na różnych poziomach analiz z wykorzystaniem uczenia maszynowego,
a także etykę stosowaną.

 

Zadania:

 • wspieranie kierownika projektu w zakresie administracyjnym;
 • utrzymanie i aktualizacja dokumentacji projektu, w tym umów, aneksów, regulaminów;
 • monitorowanie budżetu i wydatków, współpraca z działem księgowym;
 • wdrażanie planu projektu oraz monitorowanie harmonogramu;
 • przygotowanie kosztorysów, planów zamówień, sporządzanie sprawozdań projektowych;
 • mierzenie postępu projektu oraz kluczowych parametrów i wskaźników;
 • rejestracja i monitorowanie ryzyka w projekcie;
 • koordynacja realizacji spotkań projektowych;
 • edytowanie strony internetowej projektu i zarządzanie komunikacją w mediach społecznościowych;
 • redagowanie artykułów naukowych zgodnie z wymogami formalnymi czasopisma.

 

Wymagania:

 • wykształcenie magisterskie, licencjat lub studia podyplomowe z zarządzania, księgowości, administracji lub innej pokrewnej dziedziny;
 • wykształcenie wyższe (techniczne jako dodatkowy atut);
 • doświadczenie w administracyjnym zarządzaniu projektami, sprawozdawczości finansowej, administracji uniwersyteckiej;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office (tworzenie zestawień i raportów w MS Excel), oraz oprogramowania do zarządzania pracą w projekcie (tzw. agile software), mediami społecznościowymi i komunikatorami internetowymi, podstawowa znajomość MySQL i HTML;
 • znajomość programów H2020 (np. ERC, MSC-ITN itp.), UE (POIR);
 • znajomość systemów obsługi wniosków grantowych, OSF, SL2014, EC Europa;
 • dobra znajomość PZP i zasad konkurencyjności;
 • dobra komunikacja interpersonalna;
 • umiejętność współdzielenia się wiedzą;
 • umiejętność samodzielnej i terminowej realizacji powierzonych zadań;
 • zaangażowanie i wysoka motywacja do pracy;
 • duża kultura osobista;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • umiejętności rozwiązywania problemów, krytyczne myślenie, sprawność w komunikacji werbalnej i pisemnej w języku angielskim i polskim;
 • umiejętność do pracy pod presją czasu.

 

Warunki zatrudnienia:

 • ciekawa i pełna wyzwań praca w interdyscyplinarnym i międzynarodowym projekcie badawczym (planowany okres realizacji projektu to 36 miesięcy);
 • zatrudnienie na umowę o pracę w renomowanej uczelni;
 • pakiet świadczeń socjalnych (m. in. Karta Multisport);
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim i angielskim z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))oraz zgodnie  z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.”,
 • list motywacyjny w języku polskim i angielskim (z danymi kontaktowymi do dwóch osób mogących udzielić referencji, np. byłego pracodawcy, kontrahenta)

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie w/w  dokumentów w formacie PDF mailowo na adres  jan.piasecki@uj.edu.pl z dopiskiem w temacie maila: ,,#webimmunization – kierownik administracyjny” w terminie do  19 czerwca 2020 r. 

 

Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów wybrani kandydaci będą poproszeni o wykonanie zadania rekrutacyjnego, a następnie mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Wybrany kandydat zostanie poinformowany drogą e-mailową.

Dodatkowe informacje można uzyskać od kierownika projektu badawczego:

e-mail: jan.piasecki@uj.edu.pl

tel: 690 580 448

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW Data aktualizacji:  28.05.2020
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Katarzyna Mysior 

Powrót