Ogłoszenie


wersja do wydruku

Decyzja nr 21 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2020 roku w sprawie: powołania Dyrektora Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum


137.0201.21.2020

 

 

Decyzja nr 21

Prorektora ds. Collegium Medicum

z 1 września 2020 roku

 

w sprawie:     powołania Dyrektora Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum

 

 

Na podstawie § 203 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz § 3 Zarządzenia nr 92 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 listopada 2019 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum (dalej zwanego „Zarządzeniem”) w związku z § 5 ust. 2 i 4 Regulaminu Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum (dalej zwanego: „Regulaminem”) ustalam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Pana dr Grzegorza Cebulę na Dyrektora Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum na kadencję począwszy od dnia 1 września 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

 

                 § 2

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prorektor ds. Collegium Medicum

  

 prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 

 

 Data aktualizacji:  01.09.2020
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Swałtek 

Powrót