Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat nr 23 Prorektora ds. Collegium Medicum z 17 września 2021 roku w sprawie: szczegółowych zasad organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w związku z uchyleniem Rozporządzenia MEiN z dnia 25.02.2021 r.


137.0203.23.2021                                   

 

Komunikat nr 23

Prorektora  ds. Collegium Medicum

z 17 września 2021 roku

 

w sprawie: szczegółowych zasad organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w związku z uchyleniem Rozporządzenia MEiN z dnia 25.02.2021 r.

          

 

 

Szanowni Państwo,

 

 

w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi organizacji roku akademickiego 2021/2022 uprzejmie przypominam, że Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z epidemią COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 363), zostało uchylone z dniem 15 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki wyrażonymi w liście do Rektorów z dnia 20 sierpnia 2021 r. (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-do-rektorow)– nauczanie winno powrócić do formy stacjonarnej. Jednocześnie wskazano, że „w opinii Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego do prowadzenia działalności dydaktycznej uczelni nie mają zastosowania limity osób określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz. U. poz. 861, ze zm.). Decyzje w zakresie określenia liczebności grup na poszczególnych zajęciach dydaktycznych leżą w gestii władz uczelni.

Mając na względzie powyższe informuję, że

  1. zajęcia w roku akademickim 2021/22 powinny być prowadzone w trybie stacjonarnym, bez konieczności stosowania limitów osób w przypadku zajęć dydaktycznych jak i innych spotkań o charakterze zawodowym.
  2. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach oraz zebraniach winny uczestniczyć w maseczkach zakrywających usta oraz nos. Obowiązek stosowania maseczki nie dotyczy osoby prowadzącej zajęcia, pod warunkiem możliwości zachowania bezpiecznego dystansu od słuchaczy wynoszącego co najmniej 2 m.
  3. Możliwość prowadzenia zajęć w trybie zdalnym dotyczy wyłącznie zajęć, co do których taka forma prowadzenia przewidziana jest w Programie studiów (zajęcia e-learningowe).
  4. W przypadku zajęć klinicznych organizowanych w Szpitalach należy dostosować się do ustalonych zasad obowiązujących w danym podmiocie leczniczym, uwzględniających w szczególności Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 6 września 2021 roku dotyczącego obecności na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19.
  5. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo uczestników zajęć oraz pacjentów gorąco rekomenduję szczepienia przeciwko COVID-19, a w przypadku osób, które z różnych względów nie mogą poddać się szczepieniom regularne testy w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. 

 

Zwracam uwagę, że w przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemiologicznego Władze Uczelni mogą podjąć decyzję w odniesieniu do jednostek organizacyjnych UJ CM o przejściu na inne formy kształcenia, o czym będą Państwo niezwłocznie poinformowani.

 

 

 

Prorektor ds. Collegium Medicum

 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 Data aktualizacji:  17.09.2021
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Swałtek 

Powrót