Ogłoszenia


Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie zakupu materiałów biurowych
20.12.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Pismo okólne nr 5 Zastępcy Kanclarza UJ ds. CM z 18 grudnia 2018 roku w sprawie: postępowania związanego z przeprowadzaniem w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum kontroli zewnętrznych
18.12.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 37 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 18 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki zabudowanej nr 6/7 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00480221/8 i działki nr 6/9 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00334775/8
18.12.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Ogłoszenie Działu Zamówień Publicznych
13.12.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 36 Prorektora UJ ds. CM z 11 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania składu Komisji odwoławczej do obsługi I edycji Konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
11.12.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

JPI AMR
11.12.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Decyzja nr 35 Prorektora UJ ds. CM z 6 grudnia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
07.12.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 34 Prorektora UJ ds. CM z 3 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania składu Komisji do obsługi I edycji Konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
04.12.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 30 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 3 grudnia 2018 roku w sprawie: zasad postępowania w przypadku rozwiązywania umów użyczania sprzętu komputerowego
04.12.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 33 Prorektora UJ ds. CM z 28 listopada 2018 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem na kadencję 2018-2022.
29.11.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 32 Prorektora UJ ds. CM z 28 listopada 2018 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie na kadencję 2018-2022.
29.11.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 31 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 28 listopada 2018 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie na kadencję 2018-2022
29.11.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 30 Prorektora UJ ds. CM z 28 listopada 2018 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na kadencję 2018-2022
29.11.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie zakupów materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących
27.11.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 29 Prorektora UJ ds. CM z 26 listopada 2018 roku w sprawie: organizacji pracy w dniu 24 grudnia 2018 roku
26.11.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 29 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 149obr. 60, jedn. ewid. Podgórze, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00041848/0, położonej w Krakowie przy ul. Obronnej
23.11.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 28 Zastępcy Kwestora UJ ds. CM w sprawie: rozliczania środków finansowych i majątkowych za 2018 r.
23.11.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 14 Prorektora UJ ds. CM z 21 listopada 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 17 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowo - rekreacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie przy ul. Badurskiego
21.11.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 28 Prorektora UJ ds. CM z 15 listopada 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia programu naprawczego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie na lata 2018-2020
16.11.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 27 Prorektora UJ ds. CM z 15 listopada 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na lata 2018-2020
16.11.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM