Ogłoszenia


Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Fizjologicznej Katedry Biochemii Lekarskiej na Wydziale Lekarskim
02.07.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w wymiarze 2/3 etatu w Zakładzie Biochemii Ogólnej Katedry Biochemii Lekarskiej na Wydziale Lekarskim
02.07.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 14 Zastępcy Kanclerza UJ ds.CM z 28 czerwca 2018 roku w  sprawie: sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na 2018 rok
29.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 15 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: zmiany w składzie Zespołu ds. realizacji umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. "Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i ul. Medycznej 9 w Krakowie"
28.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Pracowni Podstaw Opieki Położniczej Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
28.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
28.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
28.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
28.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
28.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
28.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
28.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii na Wydziale Lekarskim
28.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Fizjologicznej Katedry Biochemii Lekarskiej na Wydziale Lekarskim
28.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na dwa stanowiska asystenta w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej Katedry Patomorfologii na Wydziale Lekarskim
28.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii na Wydziale Lekarskim
28.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Radiologii Katedry Radiologii na Wydziale Lekarskim
28.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Radiologii Katedry Radiologii na Wydziale Lekarskim
28.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Wydziale Lekarskim
28.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na 2 stanowiska starszego wykładowcy w Klinice Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej na Wydziale Lekarskim
28.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Radiologii Katedry Radiologii na Wydziale Lekarskim
28.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM