Ogłoszenia


Decyzja nr 17 Prorektora UJ ds. CM z 3 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany Decyzji nr RP CM-0131/22/2014 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (z późn. zm.) - dalej zwaną "Decyzją".
03.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 16 Prorektora UJ ds. CM z 1 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany w składzie Komitetu Wykonawczego Projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji"
01.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 10 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 30 lipca 2018 roku w sprawie: ustalenia cen obowiązujących przy rozliczaniu usług wykonywanych przez Pracownię Ekspertyz Sądowo-Lekarskich Zakładu Medycyny Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego UJ CM
30.07.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.1, POIR 2014-2020
27.07.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Oferta stypendialna Rządu Meksyku koordynowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)
23.07.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

30. edycja konkursów Narodowego Centrum Nauki
09.07.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat nr 16 Prorektora UJ ds. CM z 6lipca 2018 roku w sprawie: procedury ubiegania się o miejsce w domu studenckim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum przez osoby pełnoletnie niebędące studentami/doktorantami Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum i Uniwersytetu Jagiellońskiego
06.07.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 15 Zastępcy Kwestora UJ ds. CM z 4 lipca 2018 roku w sprawie: realizowania wydatków z projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
04.07.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Bezpieczne szyfrowanie komputerów przenośnych
03.07.2018 - Ośrodek Komputerowy UJ CM

Komunikat nr 14 Zastępcy Kanclerza UJ ds.CM z 28 czerwca 2018 roku w  sprawie: sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na 2018 rok
29.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 15 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: zmiany w składzie Zespołu ds. realizacji umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. "Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i ul. Medycznej 9 w Krakowie"
28.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 14 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie za 2017 rok
25.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 13 Prorektora UJ ds. CM z 22 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie za 2017 rok
25.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 12 Prorektora UJ ds. CM z 22 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie za 2017 rok
25.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 11 Prorektora UJ ds. CM z 22 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem za 2017 rok
25.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Nabór wniosków w ramach konkursu "Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc" - POWER 2014-2020
20.06.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Zbliżający się termin otwarcia międzynarodowego sympozjum diabetologicznego w Krakowie - możliwość nieodpłatnej rejestracji
04.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 10 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 30 maja 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na łączną sprzedaż trzech nieruchomości
01.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Nabór wniosków w ramach konkursu "Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej"
29.05.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat nr 13 Prorektora UJ ds. CM z 28 maja 2018 roku w sprawie: terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w roku akademickim 2018/2019
29.05.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM