Ogłoszenia


Komunikat nr 11 Prorektora UJ ds.CM z 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zawarcia porozumienia dotyczącego zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
29.04.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie: dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę BIO-TECHNE Sp. z o.o.
29.04.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 9 Prorektora UJ ds. CM z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 33 Prorektora UJ ds. CM z 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem
26.04.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 8 Prorektora UJ ds. CM z 25 kwietnia 2019 roku zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem za 2018 rok
25.04.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 10 Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM z 24 kwietnia 2019 roku w sprawie: zawarcia Aneksu do Porozumienia o współpracy naukowo-badawczej z Uniwersytecką Kliniką Stomatologiczną
25.04.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
25.04.2019 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie: zakupów odczynników wytwarzanych przez firmę PROMEGA GmbH
18.04.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
11.04.2019 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Komunikat nr 9 Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum z 2 kwietnia 2019 roku w sprawie: podziału i wydatkowania subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w części przeznaczonej na budżetowane projekty badawcze w roku 2019 (dotyczy wniosków o finansowanie złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2018 r.)
02.04.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 8 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 28 marca 2019 roku w sprawie: zmiany Komunikatu nr 9/2018 z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
29.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
29.03.2019 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Decyzja nr 7 Prorektora UJ ds. CM z 25 marca 2019 roku w sprawie: dofinansowania projektu pt. "Studenci dla serca" złożonego w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum
26.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 6 Prorektora UJ ds. CM z 25 marca 2019 roku w sprawie: skierowania do realizacji projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w Konkursie na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego -Collegium Medicum
26.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 5 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Kopernika 15C, składającej się z działki nr 72 obręb 52 Śródmieście o powierzchni 0,2340 ha, objętej księgą wieczystą KR1P/00236670/5, zabudowanej budynkiem ośrodka dializ Katedry Nefrologii UJ CM
20.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 4 Prorektora UJ ds. CM z 19 marca 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 2 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 12 marca 2019 roku
20.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 2 Prorektora UJ ds. CM z 12 marca 2019 roku w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Krakowie, zabudowanej działki nr 23, obręb 63, jedn. ewid. Śródmieście, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00011046/9 oraz z niezabudowanej działki nr 24, obręb 63, jedn. ewid. Śródmieście, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00127336/5 SPROSTOWANA DECYZJĄ NR 4 PROREKTORA UJ DS. CM Z 19 MARCA 2019 ROKU
13.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 3 Prorektora UJ ds. CM z 15 marca 2019 roku w sprawie powołania Rady projektu "Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej"
18.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 4 Prorektora UJ ds. CM z 15 marca 2019 roku w sprawie: powołania Zespołu projektowego do realizacji projektu "Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej"
18.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 3 Prorektora UJ ds. CM z 15 marca 2019 roku w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Collegium Medicum - Uniwersytetu Jagiellońskiego
18.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 7 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 11 marca 2019 roku w sprawie: zmian w zasadach segregowania odpadami komunalnymi
11.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM