Ogłoszenia


Zarządzenie nr 11 Prorektora ds. Collegium Medicum z 31 marca 2020 roku w sprawie: w sprawie obniżenia opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
31.03.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 10 Prorektora ds. Collegium Medicum z 31 marca 2020 roku w sprawie: realizacji zamówień publicznych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374), finansowanych ze zwiększenia subwencji na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 19/WFSN/2020 z dnia 13 marca 2020r. oraz innych specjalnych źródeł dotyczących COVID-19,
31.03.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 9 Prorektora ds. Collegium Medicum z 25 marca 2020 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 33 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem (ze zm.) - dalej zwaną "Decyzją".
26.03.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 8 Prorektora ds. Collegium Medicum z 24 marca 2020 roku w sprawie: skierowania do realizacji projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w Konkursie na dofinansowanie projektów w ramach II edycji budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.
24.03.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Arkusze samooceny pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicumza rok 2019
16.03.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 9 Prorektora ds. Collegium Medicum z 17 marca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
17.03.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na dwa stanowiska adiunkta w Klinice Chirurgii Endoskopowej Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich II Katedry Chirurgii Ogólnej na Wydziale Lekarskim
12.03.2020 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Zarządzenie nr 8 Prorektora ds. Collegium Medicum z 11 marca 2020 roku w sprawie: organizacji pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu sie wirusa SARS-CoV-2
11.03.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 7 Prorektora ds. Collegium Medicum z 10 marca 2020 roku w sprawie: organizacji zajęć klinicznych w związku z przeciwdziałaniem potencjalnemu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
11.03.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 13 Prorektora ds. Collegium Medicum z 9 marca 2020 roku w sprawie: zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń związanych z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi
09.03.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w sprawie: zakupu materiałów biurowych
03.03.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 12 Prorektora ds. Collegium Medicum z 25 lutego 2020 roku w sprawie: ograniczenia wyjazdów i przyjazdów zagranicznych studentów, doktorantów i pracowników UJ CM w związku zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem 2019-nCoV
26.02.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 7 Prorektora ds. Collegium Medicum z 20 lutego 2020 roku w sprawie: powołania składu Komisji odwoławczej do obsługi II edycji Konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
21.02.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w sprawie: dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę MERCK.
21.02.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 11 Prorektora ds. Collegium Medicum z 19 lutego 2020 roku w sprawie: planów urlopów wypoczynkowych na rok 2020
19.02.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 6 Prorektora ds. Collegium Medicum z 18 lutego 2020 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych, kart SIM oraz służbowych modemów internetowych przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
19.02.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 10 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 18 lutego 2020 roku w sprawie: doręczenia rocznych informacji podatkowych PIT za 2019 r. na służbowe adresy mailowe
18.02.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 5 Prorektora ds. Collegium Medicum z 13 lutego 2020 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
14.02.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w sprawie zmian teleadresowych dotyczących magazynu prowadzonego przez Sekcję Zakupów
11.02.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 4 Prorektora ds. Collegium Medicum z 7 lutego 2020 roku w sprawie: zmian w statucie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
10.02.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM