Aktualności


40 mln na budowę Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem na Kampusie Medycznym UJ CM

1.12.2020
Ośrodek Przetwarzania Informacji opublikował wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.2. Wśród projektów wskazanych do finansowania jest Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CDT-CARD),  interdyscyplinarny ośrodek projektowania i testowania...
Prof. Piotr Richter w składzie Rady Uczelni na kadencję 2021-2024

30.11.2020
25 listopada Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego powołał członków Rady Uczelni. Z listy kandydatów spośród członków wspólnoty UJ został wybrany prof. Piotr Richter, kierownik I Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej...
ABM: 17 mln na badania zespołu prof. Walentyny Balwierz

27.11.2020
Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych. Wsparcie w wysokości 16 905 528,48 PLN otrzymał projekt  "Immunoterapia z zastosowaniem dinutuksymabu beta skojarzona z chemioterapią w leczeniu pacjentów z neuroblastoma pierwotnie opornym na...
Pięcioro badaczy z UJ CM w gronie laureatów konkursu Miniatura 4

27.11.2020
Narodowe Centrum Nauki opublikowało kolejną listę rankingową konkursu Miniatura 4. Program ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Do grona 9 pracowników naukowych UJ CM, którzy w tej edycji otrzymali dofinansowanie na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli...
PAN: nagrody dla wybitnych naukowców i studentów UJ CM

25.11.2020
Polska Akademia Nauk ogłosiła nazwiska laureatów nagród naukowych przyznawanych corocznie przez poszczególne wydziały. Są wśród nich naukowcy i studenci UJ CM.