Aktualności


Deklaracja współpracy na rzecz powstania nowego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego w Wieliczce

17.04.2024
17 kwietnia 2024 roku została podpisana deklaracja współpracy między UJ CM a Kopalnią Soli "Wieliczka" SA, Kopalnią Soli „Wieliczka” Turystyka sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna. Celem wspólnych działań wszystkich czterech podmiotów jest stworzenie i prowadzenie zakładu lecznictwa...
UJ CM stabilnie w QS World University Rankings by Subject 2023

15.04.2024
Opublikowano wyniki jednego z najbardziej prestiżowych rankingów na świecie - QS World University Rankings by Subject 2024. W obszarze Life Sciences & Medicine sklasyfikowano dwa kierunku prowadzone w UJ CM - farmację i medycynę. Oba zachowały pozycje z ubiegłego roku i były to najlepsze wyniki dla tych kierunków...
Szpital Uniwersytecki z certyfikatem w zakresie szpitalnego systemu jakości dawstwa

15.04.2024
Szpital Uniwersytecki w Krakowie otrzymał certyfikat akredytacyjny potwierdzający spełnianie najwyższych standardów w zakresie szpitalnego systemu jakości dawstwa. Ministerstwo Zdrowia przyznało to wyróżnienie za podejmowane działania i wysiłki na rzecz zwiększenia potencjału donacyjnego w Polsce, w tym poprzez zwiększenie liczby...
Promocje doktorskie Wydziału Nauk o Zdrowiu

15.04.2024
W Sali Senackiej Collegium Novum odbyły się promocje doktorskie Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, którym przewodniczył prof. Tomasz Grodzicki, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum.
ID.UJ POB qLife: Wsparcie rozwoju kompetencji twardych – staże zagraniczne. Nabór otwarty

14.04.2024
W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLIFE”, ogłaszony został nabór wniosków w konkursie #18, którego celem jest dofinansowanie kosztów udziału pracowników UJ CM...